2005-2009 Yıllarında Denizli’de Meydana Gelen Adli Yaşlı Ölümlerinin Değerlendirilmesi
PDF

Anahtar Kelimeler

yaşlılık
ölüm nedenleri
adli tıp

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Kurtuluş A, Acar K, Boz B, Cenger C. 2005-2009 Yıllarında Denizli’de Meydana Gelen Adli Yaşlı Ölümlerinin Değerlendirilmesi. Adli Tıp Bülteni. 2010;15(2):59-63. DOI: https://doi.org/10.17986/blm.2010152708

Öz

Yaşlılık döneminin başlangıcı Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 65 yaş kabul edilmektedir. Yaşlanma her canlıda görülen, tüm işlevlerde azalmaya neden olan süreğen ve evrensel bir süreçtir. Yaşlı ölümleri, ölüm nedenleri açısından değerlendirildiğinde toplumun sağlık önceliklerinin belirlenmesinde yardımcı olur. Çalışmada 2005-2009 yılları arasında Denizli ilinde meydana gelen 65 yaş ve üstü adli ölüm olguları cinsiyet, yaş, ölüm nedeni, orijini, ölüm yeri yönünden değerlendirildi. Bu amaçla belirlenen süre içerisinde Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı tarafından yapılmış otopsilere ait kayıtlar retrospektif olarak incelendi. Bu süreçte, adli otopsi yapılan 1324 olgunun %18,95’inin (n:251) yaşlı ölümlerinden oluştuğu görüldü. 175’i erkek, 76’sı kadındı. Yaş ortalaması 74,75 + 6,63 idi. Kazaya bağlı ölümlerin ilk sırada yer aldığı, bunu doğal ölümlerin izlediği görüldü. Doğal ölümler içerisinde kardiyovasküler sistem hastalıkları en sık ölüm nedeniydi. Medikolegal otopsilerin uygun koşullarda ve mutlaka adli tıp uzmanı tarafından yapılması halinde yaşlı ölümleri ile ilgili pek çok veri sağlayabileceği anlaşılmaktadır. Bu çalışmalardan elde edilecek bilgilerle, ölüm nedenlerinin ve orijinlerinin tespit edilmesi önlenebilir nedenlerin ortadan kaldırılabilmesinde yardımcı olabilir.

Anahtar kelimeler: Yaşlılık, ölüm nedenleri, adli tıp

https://doi.org/10.17986/blm.2010152708
PDF

Kaynaklar

Soyuer F, Soyuer A. Yaşlılık ve fiziksel aktivite. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2QQ8;15(3):219-24.

İnce H, Aliustaoğlu S, Yazıcı Y, İnce N. İstanbul’da adli tıp bakışı ile yaşlı ölümleri ve özellikleri. İst Tıp Fak Derg 2007;70:34-38.

http://www.tuik.gov.tr. Erişim tarihi: 02/01/2010.

Ünalan T. Turkey’s population at the beginning of the 21th century. Nüfusbilim Dergisi 1997;19:57-72.

Acar K, Boz B, Kurtuluş A. 1 Ocak 2004 - 31 Temmuz 2005 tarihleri arasında Denizli ilinde postmortem inceleme yapılan adli olguların değerlendirilmesi. Pamukkale Tıp Dergisi 2008;l(l):17-20.

Kurtaş O, Biçer Ü, Demirbaş İ, Gündoğmuş ÜN, Çolak B, Etiler N. Kocaeli Adli Tıp Şubesine yansıyan erken yaşlılık ve sonrası ölümlerin değerlendirilmesi. Adli Tıp Derg 2004;18(2):67-74.

Hilal A, Akçan R, Eren A, Turhan A, Arslan M. Forensic geriatric deaths in Adana, Turkey. Arch Gerontol Geriatr 2010;50(3):9-12

John SM, Koelmeyer TD. The forensic pathology of nonagenarians and centenarians: do they die of old age? (The Auckland experience). Am J Forensic Med Pathol 2001; 22(2): 150-4

Bilgin NG, Mert E. Geriatrik yaş grubu adli olguların özellikleri. Turkish Journal of Geriatrics 2005;8(1):13-16.

Lundebjerg N, Rubenstein LZ, Kenny RA, Koval KJ, Martin FC, Tinetti ME, Apple DF, Cantrill JA, Chang JT, Duncan PW, Ellis M, Hogan T, Lipsitz LA, Rich MW, Strumpf NE, Wallace WA, Young A. Guideline for the prevention of falls in older persons. Journal of the American Geriatrics Society 2001;49(5):664-72.

Messinger- Rapport BJ, Rader E. High risk on the highway. How to identify and treat the impaired older driver. Geriatrics 2000;55(10):32-4, 37-8, 41-2.

Ceceli E, Kocaoğlu S, Güven D, Okumuş M, Gökoğlu F, Yorgancıoğlu R. Geriatrik hastalarda denge, yaş ve fonksiyonel durum ilişkisi. Turkish Journal of Geriatrics 2007;10(4):169-72.

Bernard-Demanze L, Dumitrescu M, Jimeno P, Borei L, Lacour M. Age-related changes in posture control are differentially affected by postural and cognitive task complexity. Curr Aging Sei 2009;2(2):139-49.

Li X, Xiao Z, Xiao S. Suicide among the elderly in mainland China. Psychogeriatrics 2009;9(2):62-6.

Purcell D, Thrush CR, Blanchette PL. Suicide among the elderly in Honolulu County: a multiethnic comparative study (1987-1992). Int Psychogeriatr 1999;ll(l):57-66.

Turan E. Özel gruplarda intihar: Yaş intiharları. Türkiye Klinikleri J Psychiatry- Special Topics 2008;l(3):34-9.

Osuna E, Perez-Carceles MD, Conejero J, Abenza JM, Luna A. Epidemiology of suicide in elderly people in Madrid, Spain (1990-1994). Forensic Sciences International 1997;87:73-80.

Falzon AL, Davis GG. A 15 year retrospective review of homicide in the elderly. J Forensic Sei 1998;43(2):371-4.

Collins KA, Presnell SE. Elder homicide a 20- year study. Am J Forensic Med Pathol 2006;27:183-7.

Berzlanovich AM, Missliwetz J, Sim E, Fazeny- Dörner B, Fasching P, Marosi C, Waldhoer T, Muhm M. Unexpected out-of-hospital deaths in persons aged 85 years or older: an autopsy study of 1886 patients. The American Journal of Medicine 2003;114(5):365-9.

Adli Tıp Bülteni, açık erişimli bilimsel bir dergidir. Açık erişim, çalışmaların özgürce halka açılmasının bilginin küresel olarak paylaşımını arttıracağı prensibine dayanarak kullanıcı veya kurumlara ücret ödemeden tüm içeriğin serbest biçimde sunulması demektir. Dergimiz ve bu internet sitesinin tüm içeriği Creative Commons Attribution (CC-BY) lisansının şartları ile ruhsatlandırılmıştır. Bu durum, Budapeşte açık erişim girişiminin (BOAI) açık erişim tanımı ile uyumludur.
Creative Commons Attribution Lisansı, kullanıcıların bir makaleyi kopyalamasına, dağıtmasına ve nakletmesine, makaleyi uyarlamasına ve makalenin ticari olarak kullanılmasına imkan tanımaktadır. CC BY lisansı, yazarına uygun şekilde atfedildiği sürece açık erişimli bir makalenin ticari ve ticari olmayan mahiyette kullanılmasına izin vermektedir.
Adli Tıp Bülteni, hak sahipleri olarak yazarların, makalenin kabulünden önce telif hakkı ve etik sözleşmesini imzalayarak dergiye göndermesini talep etmektedir. Yazarlar, çalışmalarının telif hakkını elinde tutmaya devam etmekte, Adli Tıp Uzmanları Derneğine yayınlama izni vermektedir. Bu sayede hem Dergi makaleyi yayımlama hakkına sahip olmakta hem de söz konusu çalışmanın yazarın kendi özgün çalışması olduğu ve geçerli bir araştırmaya dayandığını beyan etmesi dahil çeşitli hususların doğrulanmasına imkan vermektedir.
Çalışmalarının Dergimizde yayınlanmasını isteyen yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar:
*Telif hakkı yazarlarda kalmakla birlikte, Dergimize çalışmayı ilk kez yayınlama izni verilmekte, aynı anda yazara atıfta bulunulmak ve ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile çalışmanın özgürce paylaşılmasına imkan tanıyan Creative Commons Attribution Lisansı ile ruhsatlandırılmaktadır.
*Yazarlar, çalışmanın ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile, dergimizde yayınlanan sürümünün münhasır olmayan şekilde dağıtılması (Ör., kurumsal bir bilgi havuzuna eklenmesi veya bir kitapta yayınlanması) için ayrı, ek sözleşmeler yapabilirler.
*Yayınlanan çalışmanın daha erken ve daha fazla atıf alması kadar bilginin daha verimli olarak paylaşılmasına imkan sağlayacağından dolayı, değerlendirmeye gönderilme öncesinde ve sonrasında yazarların çalışmalarını çevrimiçi olarak yayınlamalarına (kişisel internet sayfalarında yahut kurumsal havuzlarda) izin verilmekte ve teşvik edilmektedir.

Downloads

Download data is not yet available.