Araştırma Makalesi

ADANA'DA OTOPSİLERİ YAPILAN ASI VE BAĞLA BOĞMA OLGULARININ BOYUN BULGULARI

10.17986/blm.2011161719

  • Ahmet HİLAL
  • Necmi ÇEKİN
  • Mete K. GÜLMEN
  • Çağdaş K. YILDIRIM

Gönderim Tarihi: 20.04.2012 Kabul Tarihi: 05.09.2012 The Bulletin of Legal Medicine 2011;16(1):4-7

Boyun bölgesine uygulanan mekanik kuvvetlere bağlı ölümlerle adli tıp uygulamalarında sıklıkla karşılaşılmaktadır. Bunlar arasında, en sık karşılaşılan adli ölüm olgu grubunu asılar oluşturmaktadır. Sık olmamakla birlikte bağla boğma olguları ile karşılaşılmaktadır.

Bu çalışma adli tıp uzmanlarının sıklıkla karşılaştıkları ası ve bağla boğma olgularında ki boyun lezyonlanmn çeşitliliğini ve sıklığını göstermek, bunları literatür bilgileri ile tartışmak içinyapıldı.

Adli Tıp Kurumu Adana Grup Başkanlığında otopsileri yapılan olgulara ait 2008-2009 yıllan kayıtları retrospektif olarak incelendi. 2726 olgu içerisinde boyun bölgesine mekanik kuvvet uygulanması (ası ve bağla boğma) sonucu öldüğü saptanan 159'u ası, 11 i bağla boğma olan 170 (%6.2) olgu çalışma kapsamına alındı.

Olguların 104'ü (%61.2) erkek 66'sınm kadın olduğu, çalışma kapsamındaki toplam olguların %93.5'ini asıların, 6.5%'ini ise bağla boğmaların oluşturduğu, asıların tümünün intihar, bağla boğmaların ise cinayet olduğu görüldü. Olguların yaş aralıklarına bakıldığında 4 ile 86yaş arasında, en çok olgunun 37 (%21.7) ile 21-30 yaş aralığında olduğu, 32 olgunun 11 -20 yaş aralığında olduğu, 0-10 yaş aralığında ki iki olgunun kız çocuğu olduğu, bununda bağla boğma sonucu öldürüldüğü saptandı. Asıların 121'nin tipik lokalizasyonlu, 38'nin atipik lokalizasyonlu ası olduğu görüldü. Ası ve bağla boğmalarda 43(%25.3) olguda troid kıkırdakda kırık olduğu, 25(%14.7) olguda ise hyoid kemik kmğı olduğu, 11(%6.5) olgu da ise hem hyoid kemik hem de troid kıkırdakta birlikte kırık olduğu saptandı. 7 olguda servikal vertebrada kırık veya dislokasyon olduğu görüldü. Troid kıkırdak, hyoid kemik ve servikal vertebralarda bulgu veren olguların toplam 86(%50.6) olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler: Ası, bağla boğma, boyna bası, otopsi, adli tıp