Editörler Kurulu

SAHİBİ

ATUD (Adli Tıp Uzmanları Derneği)

BAŞ EDİTÖR

Halis Dokgöz, Tıp Doktoru, Prof. Dr., Adli Tıp Uzmanı
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4946-3826
E-posta: [email protected]

19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1999’da İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde Adli Tıp ihtisasını tamamladı. 2000-2004 yıllarında İstanbul Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulunda çalıştı.

2005 yılında Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’nda “Yrd. Doçent”, 2008 yılında “Doçent” ve 2014 yılında “Profesör” oldu. Halen Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Mersin Üniversitesi Çocuk Koruma ve Araştırma Uygulama Merkezi kurucu müdürü olarak görev yapmaktadır.

Türkiye’nin uluslararası textbook nitelikli “Adli Tıp ve Adli Bilimler” (2019) ve “Olgularla Adli Tıp ve Adli Bilimler” (2020) kitaplarının editörlüğünü yapmıştır. Ulusal ve uluslararası pek çok makale, araştırma ve kitap bölümleri yayınlamıştır. Özel çalışma alanları; çocuk hakları, kadın hakları, şiddet, adli psikiyatri ve tıbbi malpraktistir.


EDITÖRLER

Gürsel Çetin, Tıp Doktoru, Prof. Dr. Adli Tıp Uzmanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8183-874X
E-posta: [email protected]

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde 1984 yılında lisans eğitimini tamamladıktan sonra aynı fakülte Adli Tıp Anabilim Dalında 1991 yılında Yardımcı Doçent (Dr. Öğr. Üyesi), 1995 yılında Doçent, 2001 yılında Profesör olmuş ve halen bu görevini sürdürmektedir. 2003-2009 yılları arasında ek görevle Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi Başkanlığını yürütmüştür. Adli Tıp Uzmanları Derneğinin, Adli Tıp Derneğinin ve Adli Belge İncelemeciler Derneğinin Kurucu Üyesi, Adli Biyoloji ve Gen Hukuku Derneğinin Onur Kurulu Üyesidir. Özel çalışma alanları; adli otopsi, adli travmatoloji, tıbbi malpraktis, adli belge incelemedir.


Uğur Koçak, Tıp Doktoru, Dr. Öğretim Üyesi, Adli Tıp ve Aile Hekimliği Uzmanı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Hatay
ORCID:
https://orcid.org/0000-0003-0569-4374
E-posta: [email protected]

1994 yılında Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Mecburi hizmetini müteakip Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başladığı Aile Hekimliği ihtisasını tamamlayarak 2000 yılında Aile Hekimliği Uzmanı oldu. Daha sonra Adli Tıp Kurumu’nda başladığı Adli Tıp İhtisasını 2004 yılında tamamlayarak Adli Tıp Uzmanı oldu. Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Ulusal Yargı Ağı Projesinde Adli Tıp Fonksiyonel Kullanıcısı olarak Adli Tıp Modülünün geliştirilmesinde görev aldı. 2005 yılında dönemin Adalet Bakanı tarafından Adli Tıp Kurumu bünyesinde oluşturulan Bilişim Suçları Şubesi’ni yapılandırmak üzere görevlendirildi. Bu kapsamda 2006 yılında Londra Metropolitan Polis Yüksek Teknoloji Suçları Laboratuvarı’nda ve Hollanda Adli Bilimler Enstitüsü’nde incelemelerde bulundu. Bilişim alanında kendini geliştirmek üzere Microsoft Sistem Mühendisliği, C Programcılığı, SQL Veritabanı, WEB Programcılığı, Elektronik İmza kurslarına katıldı.

İncelemeleri neticesinde Adli Tıp Kurumu’nda faaliyete geçirilecek olan Bilişim Suçları, Ses ve Görüntü Analizi Şubelerinde yapılacak işlemlerin Fizik İhtisas Dairesi’nin inceleme konuları ile benzerlik göstermediği, bu laboratuvarların ayrı olarak Yüksek Teknoloji Suçları Dairesi altında yapılandırılması ve bu birimlerde çalıştırılacak uzmanların ilgili fakültelerin Adli Bilimler alanında yüksek lisans ve doktora yapmış mezunları arasından seçilmesi gerektiği yönünde rapor hazırlayarak Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na sundu. Rize Adli Tıp Şube Müdürlüğü’ne tayin edildi. 2007 yılında Adli Bilimciler Derneği ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından Adli Bilişim Kursu’nun düzenlenmesinde görev aldı. 2009 yılında Rize Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’na Öğretim Üyesi olarak atandı. Burada Adli Tıp derslerinin yanı sıra Tıbbi Bilişim derslerini verdi. Kasım 2012 - Kasım 2018 tarihleri arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı. Halen Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Sökmen Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve 2 çocuklu olan Yrd. Doç. Dr. Uğur Koçak iyi derecede İngilizce bilmektedir.


Ümit Ünüvar Göçeoğlu, Tıp Doktoru, Profesör, Adli Tıp ve Patoloji Uzmanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, Türkiye
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1646-7492
E-posta: [email protected]

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1994 yılında lisans eğitimini tamamladıktan sonra 2000 yılında patoloji uzmanı, 2006 yılında adli tıp uzmanı oldu. Maltepe Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalında 2015 yılında doçent unvanı aldı. 2017 yılından beri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır, 2021 yılında professor ünvanını almıştır. 2019 yılından beri Adli Tıp Uzmanları Derneği Meslekte Yeterlilik Kurulu (ATUYEK) başkan yardımcısı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırıyla Mücadele Kurulu (CİTSAM) üyesidir. Tıp öğrencilerine adli tıp dersleri vermektedir. Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda pek çok konuşma ve bildiri sahibi, birçok makale ve kitap bölümünün ortak yazarıdır. Özel çalışma alanları; adli patoloji, otopsi, adli travmatoloji, tıbbi malpraktis, cinsel saldırılar, kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı, insan hakları ihlalleridir.


Kenan Kaya, Tıp Doktoru, Doçent Dr, Adli Tıp Uzmanı
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4157-2262
E-posta: [email protected]

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2009 yılında lisans eğitimini tamamladıktan sonra Tokat Turhal Devlet Hastanesi’nde mecburi hizmetini tamamladı. 2015 yılında Çukurova Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı’nda Adli Tıp uzmanı oldu. 4 yıl kadar Adli Tıp Kurumu Adana Grup Başkanlığı’nda çalıştıktan sonra Çukurova Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı’nda 2019 yılında Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmaya başladı. 2022 yılı Mart döneminde Doçent ünvanı aldı ve halen Çukurova Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Çukurova Üniversitesi Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırıya Karşı Destek Kurulu üyesidir. Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü öğrencilerine adli tıp dersleri vermektedir. Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda pek çok bildiri sahibi, birçok makale ve kitap bölümünün ortak yazarıdır. Özel çalışma alanları; otopsi, adli travmatoloji, tıbbi malpraktis, cinsel saldırılar, kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı, yaş tahmini alanlarıdır.


Abdulkadir Yıldız, Tıp Doktoru,  Doç. Dr., Adli Tıp Uzmanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı, Isparta, Türkiye
ORCID:
https://orcid.org/0000-0002-4247-8462
E-posta: [email protected]

2003 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2003-2011 yılları arasında pratisyen hekim olarak çalıştı. 2012 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’nda başladığı uzmanlık eğitimini 2016 yılında tamamladı. 2016-2018 yılları arasında adli tıp uzmanı olarak Şırnak’ta devlet hizmet yükümlülüğünü tamamladı. 2018 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak göreve başladı. 2022 yılında Doçent unvanını aldı. Mesleki ilgi alanları arasında adli travmatoloji, ceza sorumluluğu, çocuk ve yaşlı istismarı yer almaktadır. Adli Tıp Uzmanları Derneği yönetim kurulu üyesidir. Halen Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.


Alper Özkök, Tıp Doktoru, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0521-5954
E-posta: [email protected]

2010 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2017 yılında yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Adli Tıp ihtisasını tamamladı. 2017-2020 yılları arasında Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı’nda adli tıp uzmanı olarak çalıştı. 2020 yılında doktor öğretim üyesi olarak atandığı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’ndaki görevine halen devam etmektedir.

2020 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2023 yılında Ankara Barosu’nda başladığı avukatlık stajına halen devam etmektedir.


YAYIN KURULU

Mehmet Ali Malkoç, Uzm. Dr., İstanbul Üniversitesi-İstanbul Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı, Adli Tıp Anabilim Dalı
ORCID:
https://orcid.org/0000-0003-1068-6045
E-posta: [email protected]

1984 yılında doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini Şanlıurfa’da tamamladı. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2015 yılında İstanbul Üniversitesi-İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamladı ve adli tıp uzmanı oldu. Adli Tıp Kurumu Şanlıurfa Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nde 2 yıl adli tıp uzmanı olarak çalıştı. Sonrasında 5 yıl Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu’nda raportör olarak çalıştı. Kasım-2022’den beri İstanbul Üniversitesi-İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nda adli tıp uzmanı olarak çalışmaktadır.


Dilara Öner Kaya, Bilim Doktoru, Ph.D. Adli Bilimler Uzmanı
Bağımsız Araştırmacı
ORCID:
https://orcid.org/0000-0001-7478-3720
E-posta: [email protected]

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji ve yandal Matematik mezunudur. 2016 yılında İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü’nde Yüksek Lisans eğitimini tamamladıktan sonra 2020 yılında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü’ndeki Doktora Eğitimini tamamlayarak Ph.D. unvanını almıştır. Çeşitli vakıf üniversitelerinde öğretim üyeliği yapmıştır. Halen Adli Belge İncelemeciler Derneği’nin Yönetim Kurulu Üyesi, Eğitim sorumlusu, eğiticisi ve Adli Biyoloji ve Gen Hukuku Derneği’nin üyesidir. Özel çalışma alanları Adli Biyoloji ve Adli Belge incelemeleridir.


Zuhal Uzunyayla; Tıp Doktoru, Uz. Dr., Adli Tıp Uzmanı
Sağlık Bakanlığı, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adli Tıp Polikliniği, Muğla, Türkiye
ORCID:
https://orcid.org/0000-0002-6154-1885
E-posta: [email protected]

2011 yılında İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 2011-2016 yılları arasında aynı fakültede Adli Tıp uzmanlık eğitimini tamamladı. 2016-2018 yılları arasında Adli Tıp Kurumu Diyarbakır Grup Başkanlığı'nda mecburi hizmetini tamamladı. 2023 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. 2018 yılından beri Muğla Eğitim ve Araştırma hastanesi Adli Tıp Polikliniği'nde adli tıp uzmanı olarak çalışmakta ve 2022 yılında açılan Muğla EAH Çocuk İzlem Merkezi'nin sorumlu hekimliğini yürütmektedir. 


Zarif Asucan Şenbaş, Tıp doktoru, Uzm. Dr., Adli Tıp Uzmanı
Adli Tıp Kurumu, İstanbul, Türkiye
ORCID:
https://orcid.org/0000-0003-1658-1308
E-posta: [email protected]

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2017 yılında lisans eğitimini tamamladı. 2018 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’nda tıpta uzmanlık eğitimine başladı. Tıpta uzmanlık tez önerisi İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri ve TÜBİTAK tarafından desteklenmiş, uzmanlık tezi konusunda 4. Uluslararası 20. Ulusal Adli Bilimler Kongresi’nde sunduğu sözel bildiri adli bilimler alanında birincilik ödülüne layık görülmüştür. 2023 yılında ihtisasını tamamlayarak adli tıp uzmanı olan Zarif Asucan Şenbaş halen Adli Tıp Kurumu’nda adli tıp uzmanı olarak görev yapmaktadır.


Cemil Çelik, Tıp Doktoru, Adli Tıp Uzmanı
Adli Tıp Kurumu, Kahramanmaraş, Türkiye
ORCID:
https://orcid.org/0000-0002-8103-459X
E-posta: [email protected]

19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2015 yılında lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ege Üniversitesinde adli tıp uzmanlık eğitimini tamamlayarak 2020 yılında Adli Tıp Uzmanı oldu. 2021 yılından itibaren Kahramanmaraş Adli Tıp Şube Müdürlüğünde görevini sürdürmektedir. “Diagnostic Pathology: Forensic Autopsy” kitabının Türkçe çevirisi olan “Tanısal Patoloji: Adli Otopsi” kitabının çeviri editörlerinden biridir. Ulusal ve uluslararası makaleleri bulunmaktadır. Uluslararası adli bilimler dergilerinde hakem olarak aktif görev almaktadır. Özel çalışma alanları; adli tıp uzmanlık eğitimi, otopsi, maluliyet, adli travmatoloji ve mobbingdir.


Toygün Anıl ÖZESEN, Tıp Doktoru, Adli Tıp Uzmanı
Adli Tıp Grup Başkanlığı, Adli Tıp Kurumu, Adana, Türkiye
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9116-5844
E-posta: [email protected]

2011 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde lisans eğitimine başladı, 2017 yılında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinde lisans eğitimini tamamladıktan sonra Şanlıurfa Hilvan Devlet Hastanesi’nde pratisyen hekim olarak çalıştı. 2018-2022 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’nda Uzmanlık eğitimi aldı. 2022 yılından beri Adli Tıp Kurumu Adana Grup Başkanlığı’nda Adli Tıp Uzmanı olarak görev yapmaktadır. 2020 yılında “Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası” eğitimini ve “İstismar Mağduru Çocukla Görüşme Yöntemleri” Kursunu, 2021 yılında “Adli Psikiyatri Olgularına Multidisipliner Yaklaşım” Eğitimini, 2022 yılında “ABİDER (Adli Belge İncelemeciler Derneği) tarafından düzenlenen Temel Düzey-I Adli Belge İnceleme” Kursunu, 2023 yılında “İnönü Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Adli Belge İnceleme (Grafoloji)” Eğitimini başarıyla tamamladı. Ulusal ve uluslararası birçok makale, araştırma ve kitap bölümünün ortak yazarıdır. Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda çok sayıda sözel ve poster bildiri sahibidir. Özel çalışma alanları; Adli Otopsi, Adli Travmatoloji, Adli Genetik, Adli Radyoloji, Tıbbi Malpraktis, Adli Belge İncelemedir.


Caner İleri, Hatay Adli Tıp Grup Başkanlığı, Hatay, Türkiye
ORCID: https://orcid.org/0009-0000-3271-468X
E-posta: [email protected]

2015 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. 2015-2018 yılları arasında Lüleburgaz Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde yaptığı mecburi hizmetini müteakip, 2019 yılında İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda Adli Tıp İhtisasına başladı. “Adli Tıp Kurumu Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulunca Değerlendirilen Ası Olgularının Adli Tıbbi İncelenmesi” başlıklı tezini 2023 yılında tamamlayarak Adli Tıp Uzmanı oldu. 2023 yılında Hatay Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nde adli tıp uzmanı olarak göreve başladı. Adli Tıp ve Adli bilimler alanında gerçekleştirilen çeşitli kongre ve sunumlara katıldı. Özel ilgi alanları çocuklarda ceza sorumluluğu, tıbbi uygulama hataları ve maluliyet olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.