Araştırma Makalesi

Adana’da Trafik Kazalarına Bağlı Ölümlerin Değerlendirilmesi

10.17986/blm.200493554

  • Ahmet HİLAL
  • Demet MERAL
  • Mustafa ARSLAN
  • Mete K. GÜLMEN
  • Mehmet ERYILMAZ
  • Ramazan KARANFİL

Gönderim Tarihi: 18.07.2005 Kabul Tarihi: 28.10.2005 The Bulletin of Legal Medicine 2004;9(3):74-78

Adli tıbbın günlük uğraşıları içerisinde trafik kazaları önemli bir yer tutmaktadır. Ülkemizde her yıl binlerce kişi trafik kazaları sonucu ölmekte veya yaralanmaktadır. Koruyucu önlemlerin doğru olarak alınması için trafik kazalarına bağlı ölümlerin incelenmesi gerekmektedir.

Bu çalışmada 01.01.2001- 31.12.2004 tarihleri arasında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ile ATK Adana Grup Başkanlığı Adli Tıp Şube Müdürlüğünün ve Morg ihtisas dairesinin kayıtları incelendi. Olgular yaş, cinsiyet, ölüm nedeni ve ölüm yerlerine göre değerlendirildi.

Bu süre içerisinde adli olgu olarak incelenen 3516 olgunun 1269 (% 36.1)’inin trafik kazası sonucu öldüğü belirlendi. Olguların 966 (% 76.1)’inin erkek, 303 (% 23.9)’unun kadın olduğu, yaşlarının 2 günlük ile 90 yaşları arasında değiştiği ve yaş ortalamasının 37.6 olduğu saptandı. Trafik kazası sonucu ölenler içerisinde en büyük grubu 576 (% 45.4) olgu ile yayaların oluşturduğu, ölümlerin en çok 205 (% 16.2) olgu ile 0-10 yaşları arasında olduğu dikkati çekti.

Anahtar Kelimeler: Trafik kazası, ölüm, postmortem muayene.