Araştırma Makalesi

ADANA’DA YÜKSEKTEN DÜŞME SONUCU MEYDANA GELEN ÖLÜM OLGULARI

10.17986/blm.2009141684

  • Ali Eren
  • M. Mustafa Arslan
  • Ahmet Hilal
  • Necmi Çekin

Gönderim Tarihi: 11.09.2008 Kabul Tarihi: 19.02.2009 The Bulletin of Legal Medicine 2009;14(1):12-15

Bu çalışmada Adana merkez ilçe ve bağlı köylerinde yüksekten düşme sonucu ölen olguların demografik özelliklerinin, sıklığının ve ölüm orijinlerinin literatür eşliğinde tartışılması amaçlandı.

2003-2007 yıllarını kapsayan sürede meydana gelen 4010 adli ölüm olgularının Cumhuriyet Savcılığı soruşturma dosyaları ve ölü muayene tutanakları retrospektif olarak incelenerek, yüksekten düşme sonucu ölen 315 olgu çalışma kapsamına alındı. Olguların %71.11’inin erkek, en sık 41-50 yaş aralığında oldukları görüldü. Yüksekten düşmelerin %81.59’unun kaza sonucu, %14.92’sinin intihar nedeniyle olduğu, olayların %36.5’inin yaz mevsiminde meydana geldiği saptandı. Yüksekten düşme yerlerinin sıklıkla apartman ya da evlerin balkon, pencere ve damları oldukları görüldü. Olguların %12.38’ine otopsi yapılmasına karar verildiği tespit edildi.

Çoğunluğu önlenebilir kaza sonucu oluşan yüksekten düşme olguları için, uygun tedbirlerin alınması ve tüm yaş grubunu ilgilendiren bireylerin ailelerin, ve işverenlerin bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim çalışmaları yapılması ile meydana gelen ölüm oranlarında ciddi bir azalma sağlanacağı düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Yüksekten düşme, ölüm, kaza, otopsi