Derleme

Adli Bilimlerde Aptamer Uygulamaları: Kokain Algılama ve Parmak İzi Belirleme Örneği

10.17986/blm.2018136899

  • Mustafa Oğuzhan Çağlayan

Gönderim Tarihi: 12.06.2017 Kabul Tarihi: 22.01.2018 The Bulletin of Legal Medicine 2018;23(1):53-59

Yapay antikorlar olarak da bilinen aptamerler, farklı boyutlardaki hedef moleküllere, yüksek ilgi ve seçicilik ile bağlanan ve geçtiğimiz 30 yıl içerisinde çok farklı sensör uygulamalarında başarıyla kullanılan yakalama elemanlarıdır. Aptamerlerin bir organizmada üretilen antikorlar yerine laboratuvar ortamında üretilebilmesi, çoğaltılma ve saflaştırma aşamasının kolay olması ve sonsuz konfigürasyonda üretilebiliyor olması gibi eşsiz avantajları vardır. Askeri, çevresel, gıda güvenliği ve tıbbi uygulamalarının yanı sıra, adli bilimlerde de aptamerlerin kullanılması kaçınılmazdır. Bu makalede, aptamerlerin adli bilimlerde uygulamalarına yönelik örnekler verilmiştir. Literatürde, çok sayıda uygulama olması nedeniyle bu makalede, adli bilim ve adli tıpta sensörler için kokain ve adli bilim için parmak izi belirlemesi uygulamaları örnek olarak verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Aptamerler,Adli Bilim Uygulamaları,Biyosensörler,Kokain Tayini,Gizli Parmak İzi.