Araştırma Makalesi

ADLİ OTOPSİLER AÇISINDAN AMNİON SIVISI ASPİRASYONU

10.17986/blm.199941345

  • Sermet KOÇ
  • Abdi ÖZASLAN
  • İnci ÖZASLAN
  • Hüseyin SARI
  • Canser ÇAKALIR

Gönderim Tarihi: 02.08.1999 Kabul Tarihi: 12.01.2000 The Bulletin of Legal Medicine 1999;4(1):16-19

Amnion sıvı aspirasyonu intrauterin anoksiye bağlı olarak meydana gelir. Yenidoğanda solunum yetmezliği ve ölüme yol açan nedenlerden birisi olup, ancak otopside histopatolojik incelemeler sonucunda tanısı konulabilir. Bu çalışmada 1996-1997 yıllarında İstanbul’da Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nde yapılan adli otopsilerde histopatolojik olarak "amnion sıvı aspirasyonu" tanısı konulan 12 olgu tekrar incelenmiş, adli tıp açısından tartışılmıştır.

Genel olarak; bu olguların doğumunun hastane dışı ortamlarda meydana geldiği için tıbbi girişimlerin olanaksızlığı sonucu olguların olumsuz yönde etkilendikleri dikkati çekmektedir. Otopsi sonucunda 4 olguda mekonyum aspirasyonu bulguları saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Amnion sıvısı aspirasyonu, İntrauterin asfiksi, Yenidoğan ölümü, Adli otopsi