Araştırma Makalesi

Adli Otopsilerde Rastlanan İntrakraniyal Anevrizma Rüptürleri

10.17986/blm.2005101571

  • Elif Ülker AKYILDIZ
  • Berna ŞENEL
  • Gökhan ERSOY
  • Işıl PAKİŞ
  • Ferah KARAYEL
  • Arzu TURAN
  • Safa ÇELİK

Gönderim Tarihi: 08.11.2005 Kabul Tarihi: 28.11.2005 The Bulletin of Legal Medicine 2005;10(1):15-19

İntrakraniyal anevrizma rüptürü sonucu meydana gelen intrakraniyal kanamalar, yüksek morbidite ve mortaliteye neden olan ciddi bir durumdur. Anevrizma rüptürü sonucu intrakraniyal kanama geçiren kişilerin önemli bir kısmı bir sağlık kuruluşuna yetiştirilemeden kaybedilirler.

Bu çalışmada serebral arter anevrizması rüptürü sonucu ölen 12 adli otopsi olgusu sunulmuştur. Olguların 6'sı kadın , 6'sı erkek olup genel yaş ortalaması 41.4'tür. Sekiz olgu tıbbi yardım alamadan kaybedilmiştir. Onbir (%91) olguda subaraknoidal kanama saptanırken intraserebral kanama 1 olguda izlenmiştir. On (%83) olguda akciğer ödemi saptanmıştır. Ölümlerin fiziksel bir travma ile bağlantısı gösterilememiştir.

Özellikle ani-şüpheli ölümlerde serebral damarların dikkatli incelenmesinin önemi vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anevrizma, kraniyal, rüptür, otopsi