Derleme

Adli Toksikolojik Analizlerde Alternatif Örnek: Tırnak

10.17986/blm.2017332889

  • Pınar Efeoğlu Özşeker
  • Nebile Dağlıoğlu

Gönderim Tarihi: 29.03.2017 Kabul Tarihi: 30.10.2017 The Bulletin of Legal Medicine 2018;23(1):47-52

Son zamanlarda hassas ve seçici analitik tekniklerin gelişmesiyle beraber alternatif biyolojik örneklerin kullanımı artmıştır. Özellikle dekompoze ve pütrifiye olmuş postmortem vakalarda ya da kan veya idrar örneklerinin alınamadığı durumlarda saç ve tırnak gibi keratin yapılı biyolojik örnekler adli ve klinik toksikologların ilgisini çekmiştir.

İlaçlar, kimyasallar, uyutucu-uyuşturucu maddeler, ağır metaller uzun dönem saçta ve tırnakta birikebilmektedir. Geçmişe dönük kullanımda iyi bir belirteç olan saç örneğinin yetersiz olduğu durumlarda toksikolojik analiz için tırnak örneği yararlı olabilmektedir. Tırnak matrisinin kompleks yapısı ve tırnakta tespit edilen ilaç konsantrasyonunun düşük olması nedeniyle numune hazırlama işlemi ve kullanılacak olan analitik yöntemler önemlidir.

Bu çalışmada toksikolojik analizlerde alternatif olarak kullanılan tırnağın anatomik yapısı, tırnak analizlerindeki analitik yöntemler, tırnak kullanımın avantajları/dezavantajları ve analiz sonuçların nasıl yorumlanacağı incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Tırnak,Toksikolojik Analiz,Yorumlama.