Araştırma Makalesi

ADLİ TIP AÇISINDAN İŞ KAZALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

10.17986/blm.200383520

  • Haluk ÜNCE

Gönderim Tarihi: 03.12.2004 Kabul Tarihi: 25.02.2005 The Bulletin of Legal Medicine 2003;8(3):82-86

Çalışanların iş yaşamında karşı karşıya kaldıkları en büyük riskler iş kazaları ve meslek hastalıklarıdır. Çalışanların yaptıkları iş ya da başlarına gelebilecek kaza nedeniyle bedenlerinde meydana gelen arızalar sonucu çalışma güçlerinde kayıplar oluşur. Bu eksiklik veya kayıplar maluliyet (çalışma gücü kaybı) olarak tanımlanır. Bu kayıpların işe bağlı oluşması; işvereni, çalışanı ve devleti ilgilendiren bir takım sorunları da beraberinde getirir. Çalışanın kaybının, işverenin kaybının hatta devletin kaybının hakkaniyet esasına göre yerine konulması en önemli problemdir.

Bu yazı ile maluliyet hesaplamaları açısından var olan eksiklikleri saptamak ve çalışanlar arasında hak kaybını önleyecek standardizasyon çalışmalarının gerekliliğini vurgulamak amaçlanmıştır.

Maluliyet olgularında kesin karar verme süresi, ülkemizde yasal prosedürden dolayı çok uzundur. Sosyal güvenlik sistemlerinin standardizasyonu, maluliyet hesaplama cetvellerinin güncellenmesi, iş mahkemelerinin sayısının ve işlerliğinin arttırılması, iş kazaları ve meslek hastalıklarında, adalet sağlayıcı uygulamalar olacaktır.

Anahtar Kelimeler: İş kazası, maluliyet, maluliyet oranı hesaplaması