Olgu Sunumu

Alkalin Pil ile Oluşan Özofagus Fistülüne Bağlı Bebek Ölümü: Bir Olgu Sunumu

10.17986/blm.2018241707

  • Hacer Yaşar Teke
  • Muhammet Can
  • Tülay Renklidağ
  • Nevriye Temel
  • Asude Gökmen

Gönderim Tarihi: 11.12.2017 Kabul Tarihi: 02.05.2018 The Bulletin of Legal Medicine 2018;23(2):120-122

Alkali pil yutma sonucu meydana gelen özofagus yanıkları ile oluşan komplikasyonlar ile ilgili literatürde, sınırlı sayıda vaka sunumu bulunmaktadır. Bu olgu sunumunun temel amacı, bir alkali pil yutulması olayı sonrası geç gelişen komplikasyon bulgularına ait otopsi bilgisinin ilgili literatür ışığında tartışılmasıdır.

Üç aydır kusma yakınması olan 9 aylık erkek bebeğin göğüs radyografisinde özofagusta yabancı cisim ile uyumlu olarak bir opasite gözlendi. Bebeğe, özofagoskopi uygulanarak yutulan pil çıkarıldı. Operasyondan sonraki beşinci gün oral beslenmeye başlanıldığında herhangi bir komplikasyon gözlenmedi ve ertesi gün taburcu edildi. Taburcu olduktan dört gün sonra tekrar kusma şikayetleri ile hastaneye getirildi ve tekrar kimyasal özofageal yanık tanısı ile hastaneye yatırıldı. Hasta ertesi gün öldü. Yapılan otopside özofagotrakeal fistül bulguları, korozif yanma ve gastrointestinal sistem kanaması tespit edildi.

Bir alkali pilin boyutları arttıkça, temas yüzeyi artar ve bu nedenle daha büyük zarara ve toksisiteye neden olabilir. Uzun temas süresi pilin zehirli etkisini de arttırır. Erken teşhis geç gelişen komplikasyonları önlemek için şarttır.

Anahtar Kelimeler: Alkalin Pil, Özofagus Fistülü, Otopsi, Adli Tıp.