Derleme

ANESTEZİ UYGULAMALARINDA ANESTEZİ TEKNİSYENLERİNİN YASAL SORUMLULUKLARININ ÖRNEK VAKALARLA İRDELENMESİ

10.17986/blm.200163465

  • Ümit Naci GÜNDOĞMUŞ

Gönderim Tarihi: 31.01.2002 Kabul Tarihi: 20.08.2002 The Bulletin of Legal Medicine 2001;6(3):119-125

Ülkemizde anestezi uygulamaları çeşitli nedenlerle çoğu kez anestezi teknisyenleri tarafından yapılmaktadır. Anestezistlerin bulunduğu ortamlarda bile bütün anestezi işlemlerinin anestezi teknisyenleri tarafından yapılması son derece normal ve yasal bir işlemmiş gibi algılanmakta, her iki taraf da yetki ve sorumluluklarının bilincinde olmama durumu sergilemektedirler. Çalışmada, örnek olgulardan yola çıkılarak ülkemizdeki durumun tartışılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anestezi teknisyeni, yetki, tıbbi hata