Derleme

Ani Bebek Ölümü Sendromu

10.17986/blm.2006111603

  • Ümit Ünüvar ATILMIŞ
  • Halis DOKGÖZ
  • Ali YEMİŞCİGİL

Gönderim Tarihi: 03.04.2006 Kabul Tarihi: 01.05.2006 The Bulletin of Legal Medicine 2006;11(1):30-39

Bir yaşın altındaki bebeklerin ani ve beklenmedik ölümlerinde; tıbbi ve sosyal öykü, olay yeri incelemesi, yapılan otopsi ve tetkiklere karşın ölüm sebebi açıklanamayan ölümler ani bebek ölümü sendromu (ABÖS) olarak tanımlanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde yenidoğan döneminden sonra çocukluk çağında mortalitenin önemli nedenlerinden biridir. Bebekler genellikle uyku esnasında ölü bulunur ve ölüme neden olacak herhangi bir bulgu yoktur. Bugüne kadar birçok çalışma yapılmasına karşın sorumlu mekanizmalar ve fizyopatoloji henüz aydınlatı-lamamış, ancak riski artıran birçok etken tanımlanmıştır. Çalışmada; ABÖS güncel literatür ışığında değerlendirilmiş, risk etkenleri gözden geçirilmiş, sıklığının azaltılmasına yönelik önlemler belirtilmiş, otopsinin yanı sıra öykünün önemi de vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ani bebek ölümü sendromu, bebek, risk faktörleri, uyku, otopsi.