Olgu Sunumu

Anne ve Çocuklarının Suda Boğulma Yöntemi ile İkili Ölümü: Olgu Sunumu

10.17986/blm.2015314266

  • Kenan Karbeyaz
  • Harun Akkaya
  • Yasemin Balcı

Gönderim Tarihi: 14.11.2014 Kabul Tarihi: 04.12.2014 The Bulletin of Legal Medicine 2015;20(3):178-180

Suda boğulma tarzında ikili ölüm olguları ender görülen olgulardandır. Bu çalışmada, iki çocuğunu suya atarak öldürdükten sonra kendini suya atarak intihar eden anne sunulmuştur.

Olgumuzdaki anne, yirmibeş yaşında ve 6 yıllık evli olan bir kadındır. Biri 5 yaşında, diğeri 6 aylık olan çocuklarını suya atarak öldürmüş, kendisi de suya atlayarak intihar etmiştir.

Bir annenin çocuklarını suya atarak öldürmesi ve sonrasında kendisinin de suya atlayarak intihar etmesi ender görülen bir durumdur. Gerek olayın oluş şekli, gerekse anneyi intihara götüren sebeplerin tartışılması açısından olgu sunulmaya değer bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kadına yönelik şiddet, Suda boğulma, Cinayet-intihar, İkili ölüm.