Olgu Sunumu

Ası ve Yanık Kombinasyonlu Primer Kompleks İntihar Olgu Sunumu

10.17986/blm.2006112611

  • Çağlar ÖZDEMİR
  • Harun TUĞCU
  • Haşim ASİL
  • Hasan DİN

Gönderim Tarihi: 24.05.2006 Kabul Tarihi: 10.10.2006 The Bulletin of Legal Medicine 2006;11(2):75-79

Birden fazla yöntem kullanılarak gerçekleştirilen intiharlar için “kompleks intihar” veya “kombine intihar” terimi kullanılmaktadır. Yöntemlerden birinin yetersiz kalma ihtimaline karşı diğer bir yöntemin eş zamanlı olarak kullanılması “primer kompleks intihar” olarak tanımlanmaktadır.

Yirmi beş yaşındaki erkek olgu, boş bir arazide elektrik direğinin tepesinde yanmış ve iki ucu asma kilitle birbirine bağlanmış bir zincirle asılı bulunmuştur.

Ölü muayenesi ve otopside; kollarının boksör pozisyonu almış olduğu, boyunda yükselici yüzeyselleşici vasıfta her iki mastoid bölgede sonlanan zincirle uyumlu telem izi, vücudun tamamına yakınında, çevresinde yer yer demarkasyon hattı izlenen 2. ve 3. derece yanık saptandı. Boyunda hyoid kemik sağ boynuzunun ekimozlu kırık olduğu, sağ sternokleidomastoid adalede 1x1 cm’lik ekimoz olduğu, 4. ve 5. servikal omur çevresinin ekimozlu olduğu tespit edildi.

Tüm adli tıbbi araştırmalar sonucunda ölüm şeklinin intihar olduğuna karar verilen ası ve kendini yakma kombinasyonlu primer kompleks intihar olgusu, birbirini bütünleyen olay yeri, ölü muayene ve otopsi bulguları ile dikkat çekici bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Primer kompleks intihar, ası, kendini yakma