Olgu Sunumu

Beyin Beyincik ve Beyin Sapında Primer Nokardia Enfeksiyonu Bir Olgu Sunumu

10.17986/blm.200272478

  • Elif Ülker AKYILDIZ
  • Büge ÖZ
  • Işıl PAKİŞ

Gönderim Tarihi: 12.12.2003 Kabul Tarihi: 05.02.2004 The Bulletin of Legal Medicine 2002;7(2):69-72

Nokardia sıklıkla akciğeri tutan aerobik, gram pozitif ,fila-mentöz bir mikroorganizmadır.

Santral sinir sisteminde görülen nokardia enfeksiyonu genellikle akciğerdeki primer lezyondan kan yolu ile gelir. Primer serebral nokardia enfeksiyonu ise çok nadirdir. Vakamızda ekstrakranial enfeksiyon odağı olmaksızın primer santral sinir sistemi tutulumu ile giden nokardia enfeksiyonu mevcuttur.

Anahtar Kelimeler: Nokardia , enfeksiyon, santral sinir sistemi