Olgu Sunumu

BİR OLGU NEDENİYLE ANİ BEBEK ÖLÜMÜ SENDROMU

10.17986/blm.200163464

  • Mehmet Akif İNANICI
  • Coşkun YORULMAZ
  • Nergis CANTÜRK

Gönderim Tarihi: 21.05.2001 Kabul Tarihi: 03.09.2001 The Bulletin of Legal Medicine 2001;6(3):130-133

Bu çalışmada, 3 aylık bir bebeğin ani beklenmeyen ölümü ile sonuçlanan bir olgu sunulmaktadır. Ani Bebek ölümü Send-romu (ABÜS), temel olarak 1 yaş altı herhangi bir bebeğin ani ve açıklanamayan ölümü olarak tanımlanmakta olup, ülkemizde yapılan çalışmalarda karşımıza olgu sunumları şeklinde çıkmaktadır. Gelişmiş ülkelerde post neonatal bebek ölümlerinin en sık nedenlerinden biri olan ABOS’na, ülkemizde yeterli olay yeri incelemesi yapılmaması ve bu tip bebek otopsilerine standart bir yaklaşımın olmaması nedeniyle ABÖS tanısı konulamamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ani bebek ölümü sendromu, çocuk ölümleri, otopsi