Araştırma Makalesi

BİSİKLET VE MOTORSİKLET KAZASI SONUCU YARALANMA VE ÖLÜMLER

10.17986/blm.2010151701

  • Neva SATALOĞLU
  • Berna AYDIN
  • Ahmet TURLA

Gönderim Tarihi: 20.04.2009 Kabul Tarihi: 12.08.2011 The Bulletin of Legal Medicine 2010;15(1):13-20

Bu çalışmada; bisiklet ve motosiklet kazası sonucu yaralanan ve ölen olguların, demografik ve klinik özellikleri araştırılarak, kazalara bağlı yaralanmaların nasıl oluştuğunun aydınlatılması, yaralanmaların ciddiyetinin azaltılmasına yönelik çözüm önerileri sunulması amaçlanmıştır.

Bisiklet ve motosiklet kazası sonucu yaralanarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde ilk müdahalesi ve tedavisi yapılan 256 olguya ait demografik ve klinik veriler incelenmiş, elde edilen veriler SPSS 10.0 paket programı ile değerlendirilmiştir.

Hem bisiklet hem de motosiklet kazası sonucu yaralananların çoğunlukla (%89.1) erkek olduğu, bisiklet kazalarının en fazla 10-19 yaş grubunda, motosiklet kazalarının ise 20-29 yaş grubunda görüldüğü tespit edilmiştir. Bisiklet kazalarının daha çok düşme, motosiklet kazalarının ise çarpışma sonucu meydana geldiği, her iki grupta da en sık yüz bölgesinin yaralandığı, bunu bisiklet kazalarında üst ekstremitenin, motosiklet kazalarında da baş bölgesinin izlediği saptanmıştır.

Tüm veriler dünyada ve ülkemizde motosiklet ve bisiklet kullanımının ve buna paralel olarak da bu araçlarla meydana gelen kazaların hızla arttığını göstermektedir. Bu sorunun daha büyük boyutlara ulaşmaması için şimdiden daha ciddi önlemler alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Trafik kazası, bisiklet, motosiklet, yaralanma, ölüm.