Olgu Sunumu

Boğucu Gaz Soluma Yoluyla İntihar Olgu Sunumu

10.17986/blm.2005103595

  • Yalçın BÜYÜK
  • Hızır ASLIYÜKSEK
  • Murat EKE
  • Erkut R BULUT
  • Serhat GÜRPINAR

Gönderim Tarihi: 24.11.2005 Kabul Tarihi: 01.03.2006 The Bulletin of Legal Medicine 2005;10(3):100-104

LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı) petrol rafinerisinin bir yan ürünü olup, hafif bir kokuya sahip, renksiz bir gazdır. Ticari olarak sunumdan önce ethanethiol gibi kötü koku verici ilaveler yapılmaktadır. LPG oldukça yanıcı ve patlayıcı özelliğe sahiptir. Ticari olarak propan, bütan ya da propan-bütan karışımı şeklinde dolumlarla pazarlanmaktadır. Propan, kokusuz, renksiz, yanıcı bir gazdır. Bütan ise renksiz, yanıcı bir gaz olup doğal gaz gibi bir kokusu vardır.

Havagazı geçmişte evlerde yaygın olarak kullanılmasından dolayı ulaşılmasının kolay olması nedeni ile intihar aracı olarak sıklıkla kullanılmış ve entoksikasyon için kapı ve pencerelerin kapatılarak vanaların açılması entoksikasyon için yeterli olmuştur. Havagazı kullanımının azalması ile birlikte bu türden ölümlere artık rastlanmaz iken kaza ya da intihar olarak insanlarda LPG ile temas sonrası birkaç ölüm olgusu yayınlanmıştır.

Yatağın hemen yanında, açık mutfak tüpünün hortumu ağız burun çevresine gelecek şekilde yerleştirilmiş vaziyette yatağında ölü bulunan 65 yaşındaki erkek olgu hakkında düzenlenmiş olay yeri inceleme verileri, otopsi ve toksikolojik bulgular sonucunda boğucu gaz soluma yoluyla ölüm kararına varılmıştır. Nadir görülen bu olguya ait veriler ışığında LPG kaynaklı ölüm olgularına adli-tıbbi yaklaşım tartışılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: LPG, bütan, propan, suisid, otopsi