Olgu Sunumu

BOYUN KESİLERİNDE MEDİKOLEGAL YAKLAŞIM: BİR OLGU SUNUMU

10.17986/blm.2010152709

  • İbrahim SAYIN
  • Oğuzhan EKİZOĞLU
  • Fatma Tülin KAYHAN
  • Zahide Mine YAZICI

Gönderim Tarihi: 07.06.2011 Kabul Tarihi: 11.10.2011 The Bulletin of Legal Medicine 2010;15(2):64-67

Boyun kesileri nadir görülen olgulardır. Bu tip olgular acil tıbbi müdahale kapsamında değerlendirilir ve tedavileri gerçekleştirilir. Çoğunlukla ölümcül olmakla birlikte müdahale hızı ve yaranın özelliklerine göre sonuç ortaya çıkar. Boyun kesilerinde diğer önemli bir nokta da adli tıbbi olarak yaralanmanın orjininin tespitidir. Cinayet, intihar ve kaza ayrımı açısından değerlendirilen bu olgularda ayırım için multidisipliner çalışma gerekir. Bu olgu sunumunda intihar amaçlı boyun kesisi ile başvuran erkek bir olgu sunulmuş ve boyun kesisi olgularına multidisipliner yaklaşımın önemi ve adli tıbbi yaklaşımın sunulması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Boyun kesisi, intihar, adli tıp