Olgu Sunumu

BOYUNDA BOĞAZLAMA ŞEKLİNDE ATİPİK YARALANMAYA NEDEN OLAN TRAFİK KAZASI: OLGU SUNUMU *

10.17986/blm.2011161721

  • Abdurrahim TÜRKOĞLU
  • Mehmet TOKDEMİR
  • Ferhat Turgut TUNÇEZ
  • Turgay BÖRK

Gönderim Tarihi: 03.06.2013 Kabul Tarihi: 18.06.2013 The Bulletin of Legal Medicine 2011;16(1):14-17

Trafik kazaları sonucu ölüm adli açıdan hukuk sistemimizde önemli bir yer teşkil etmekte ve ölüm nedeninin açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Trafik kazaları sonucu ölümlerde çok farklı atipik lezyonlar oluşabilmekte ve bu lezyonların değerlendirilmesi otopsi esnasında bazı güçlükler arz etmektedir. Bu lezyonların oluşumunda kaza yapan aracın türü, hızı, kaza şekli ve araç içi güvenlik tedbirleri gibi birçok faktörler rol oynamaktadır. Olgumuzda bir trafik kazası otopsisinde saptanan boyunda kesici alet ile boğazlama sonucu meydana gelebilecek bir lezyonla benzerlik gösteren bulguların ayırıcı tanısında dikkat edilmesi gereken hususların önemi tartışılmıştır.

Olgumuz trafik kazası sonucu olay yerinde hayatını kaybeden 70 yaşında bir erkek olgudur. Fırat Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nda yapılan otopside; boyun orta kısımda tiroid kartilaj superiorda boyun cildi, yumuşak dokuları ve kaslarında 8x3 cm ebadında yara kenarları yer yer düzenli yer yer düzensiz olan, boyun organlarından özefagus ve trakea ile boyun damarlarından sol vena jugularis interna ve sol arteria tiroidea süperioru ilgilendiren yaralanma olduğu tespit edildi. Olay yeri fotoğrafları incelenmesinde; kaza yapan aracın ön camında sağ ön koltukta oturan yolcunun kafasının dışarı doğru çıkmasına bağlı oluşan yuvarlak şekilli kırık olduğu görüldü.

Trafik kazalarında çok çeşitli atipik yaralar meydana gelmektedir. Bu yaraların değerlendirilmesinde adli tıp uzmanları bazen çeşitli zorluklar yaşamaktadırlar. Bu nedenle trafik kazalarında otopsi öncesinde olay yeri inceleme bulgularının değerlendirilmesi ve adli tıp uzmanı tarafından keşif yapılması olayın açıklığa kavuşmasında önemli ölçüde katkı sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Trafik kazası, olay yeri inceleme, adli tıp