Araştırma Makalesi

Bursa’da Otopsisi Yapılan Akut İnsektisit Zehirlenmesi Olgularının Değerlendirilmesi

10.17986/blm.200271469

  • Nursel TÜRKMEN
  • Recep FEDAKAR
  • Volkan ÇETİN
  • Dilek DURAK

Gönderim Tarihi: 20.10.2003 Kabul Tarihi: 19.12.2003 The Bulletin of Legal Medicine 2002;7(1):28-32

Amaç: insektisit zehirlenmeleri, ülkemizde zehirlenmeler içinde ilk sıralarda yer almaktadır. Bu çalışmada Bursa yöresine ait insektisit zehirlenmesi olgularının profilinin çıkarılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda 1996-2002 yılları arasında Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı Morg ihtisas Dairesi’nde otopsisi yapılan toplam 3575 adli olgu retros-pektif olarak incelenmiştir. Ölüm nedenleri zehirlenme olarak saptanan 365 olgu çalışma kapsamına alınmıştır. Bulgular: Toplam 365 zehirlenme olgusunun 91’inin (%24,93) insektisit zehirlenmesi olduğu saptanmıştır. Olguların 65’inin (%71,43) erkek, 26 ‘sının (%28,57) kadın, 28’inin (%19,78) 20-49 yaş grubunda olduğu tespit edilmiştir. En sık orijin intihardır. Sorumlu bileşikler içinde organik fosforlu bileşikler ilk sırayı almaktadır. Sonuç: Elde edilen bulgular yapılan diğer çalışmalarla karşılaştırılmış, ortaya çıkan sonuçlar tartışılmış ve çözüm önerilerinde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: insektisit, zehirlenme, ölüm, otopsi.