Araştırma Makalesi

Bursa’da Otopsisi Yapılan Asker Ölümleri

10.17986/blm.2006113616

  • Nursel TÜRKMEN
  • Recep FEDAKAR
  • Bülent EREN
  • Dilek DURAK
  • Atınç ÇOLTU

Gönderim Tarihi: 15.08.2006 Kabul Tarihi: 13.09.2006 The Bulletin of Legal Medicine 2006;11(3):99-103

Askerlik görevi, fiziksel ve ruhsal stres bakımından kişilerde özel bir durum oluşturmaktadır. Her ülke veya toplumda değişik faktörlerin askerlerde farklı nitelikte adli olay ve ölümlere yol açtığı görülmektedir. Bu çalışmada 5 yıllık süre içerisinde Bursa’da otopsisi yapılan asker ölüm olgularının çeşitli yönlerden incelenmesi ve konunun adli-tıbbi boyutunun ortaya konulması amaçlanmıştır. Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığında 1999-2003 yılları arasında otopsileri yapılan toplam 3065 adli olguya ait kayıtlar retrospektif incelenmiş, toplam 39 adet asker ölüm olgusunun çeşitli açılardan özellikleri araştırılmıştır. Olguların tümü erkek, en sık ölüm 21 yaş grubunda olup %46.15 ile intihar sonucu ölümler ilk sıradadır. Askerlerde ölüm olgularında mutlaka otopsi ve rutin postmortem incelemeler yapılarak elde edilen doğru ve ayrıntılı verilerin, bu ölümleri önleyici araştırmalar için gerekli stratejilerin ortaya konulmasında yararlı olacağı kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Asker, ölüm, otopsi.