Araştırma Makalesi

Cinsel Saldırı Konusunda Çalışan Adli Hemşireye Duyulan Gereksinim

10.17986/blm.2008132674

  • Mira R. GÖKDOĞAN

Gönderim Tarihi: 27.05.2007 Kabul Tarihi: 07.04.2008 The Bulletin of Legal Medicine 2008;13(2):69-77

Cinsel saldırılar dünyadaki suçların en kritiklerinden biri olarak kabul edilmektedir. Türkiye’de ırza geçme suçu bütün suçlar içinde yılda % 3’lere yaklaşan bir oran göstermektedir. Daha da önemlisi, cinsel saldırı olaylarının yarıdan fazlası resmi kayıtlara geçmemekte ve tutuklanmış faillerin çok azı hüküm giymektedir. Çünkü saldırıya uğrayanlar genellikle toplum tarafından kötü gözle bakılma ya da suçlanma endişesiyle olayı polise ve yargıya bildirmeyip, gizli tutmayı tercih etmektedir. Öte yandan delillerin belirlenmesinde, toplanmasında, paketlenmesinde ve korunmasında kullanılacak doğru yöntemlerin bilinmemesi ya da az bilinmesi de mahkemede bu adli incelemeyi zorlaştırmakta ve neticesiz kalmasına neden olmaktadır. Bu sorun sağlık çalışanlarının, mağdurun muayenesi ve delil alınması konusunda yeterli ve uygun bir eğitim almadığı için meydana gelmektedir.

Bu çalışmada, bir olguda destekleyici delillerin alınma ihtimalini belirlemek amacıyla yapılmış bir araştırmanın sonuçları mevcuttur. Bunun için Türkiye’de rasgele seçilmiş 543 sağlık çalışanlara güncellenmiş bir anket uygulandı. Belirli kriterler göz önüne alındığında, bulgular adli tıp incelemelerinde bilgi eksikliğinin önemli bir yer tuttuğunu gösterdi. Yapılan karşılaştırmada, bir yarıyıl temel adli hemşirelik dersini almış olanların, diğerlerine göre, teorik olarak daha bilgili olduğu sonuçları görülmüştür. Bu da, bu alanda profesyonel olarak çalışmak isteyenlerin, iyi bir eğitimden geçmeleri gerektiğini göstermektedir.

Sonuçlara dayanarak, SANE’nin gerekli olduğu gösterilmiştir. Adli hemşireliğin bu özelleşmiş alanından cinsel saldırı olguları ile ilgilenen yeni bir profesyonellik alanı doğmuştur: Cinsel saldırı konusunda çalışan adli hemşire (SANE). SANE yalnız başına kapsamlı bir tıbbi bakımı ve adli delillerin toplanmasını sağlayabilecek niteliğe sahip olması için gerekli yoğun eğitimi almış hemşiredir. SANE modelinin öncelikli hedefi iyi eğitim almış tek bir profesyonelin verimli, tutarlı ve nitelikli bir sağlık hizmetini ve delil toplama işlemini gerçekleştirmesini mümkün kılmaktır. Bu, zorlu mahkeme süreçlerinin sürüncemelerine karşı koyabilecek, sorumlu ve başarılı bir delil toplama sürecinin oluşturulmasında bir ilk adım olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Adli hemşirelik, SANE, cinsel saldırı, delil toplanması, Türkiye