Araştırma Makalesi

CİNSEL SALDIRI OLGUSUNA PROFESYONEL YAKLAŞIMDA MEZUNİYET SONRASI EĞİTİMİN ETKİSİ

10.17986/blm.200163462

  • M. Fatih YAVUZ

Gönderim Tarihi: 30.01.2002 Kabul Tarihi: 31.03.2003 The Bulletin of Legal Medicine 2001;6(3):111-118

Bir sorunu ortadan kaldırmanın en etkili yolu, öncelikle o sorunun tüm boyutları ile ortaya konmasıdır. Cinsel saldırıların ortaya çıkma oranlarının düşük olmasında; bir çok etkenin yanında, konu ile ilgili polis, savcı, hakim gibi meslek gruplarının çeşitli yanlış inanışlarından kaynaklanan olumsuz yaklaşımları da önemli bir yer tutmaktadır. Bu yaklaşımın, objektif ve tarafsızlık zemininde gerçekleşmesinin temel gereğinin de, gerçek bilginin edinildiği eğitim olduğu açıktır.

Cinsel saldırı olgusuna profesyonel yaklaşımda, eğitimin etkisini değerlendirebilmek için yapılan bu çalışmaya; yazar tarafından 14 hafta süreyle toplam 28 saat olarak verilen “Cinsel Suçlar” dersini alan, meslekleri hakim, savcı, avukat, polis ve psikolog olan, 30 yüksek lisans öğrencisi gönüllü olarak katılmıştır. Konuya ilişkin düşünce bazında yaklaşımlarda, eğitim öncesi ve sonrası gözlenen değişimin olumlu yönde olduğu belirlenmiştir. Cinsel saldırı ile ilgili mitlerden kaynaklanan yanlış düşüncelerin düzeltilmesinde, mezuniyet sonrası meslek içi eğitimin etkisinin anlamlı olduğu, benzer eğitim proğramları-nın cinsel saldırı olgusu ile profesyonel olarak ilgilenen tüm meslek gruplarına yönelik, mezuniyet sonrası eğitim proğram-ları kapsamına alınmasının oldukça önemli yararlar sağlayacağı görüşüne varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Cinsel saldırı, flört tecavüzü, mitler, eğitim