Derleme

Covid-19 Enfeksiyonu, Postmortem Süreç ve Defin İşlemleri

10.17986/blm.2020.v25i.1394

  • Ümit Ünüvar Göçeoğlu
  • Satuk Buğra Yıldırım
  • Ecesu Ekinci
  • Yasemin Balcı

The Bulletin of Legal Medicine 2020;25(1):18-27

Amaç:

Çin’de COVID-19 enfeksiyonunun Aralık 2019 tarihinde patlak vermesi ile virüs tüm dünyada hızla yayılan bir pandemi başlatarak, ciddi sağlık sorunları ve ölümlere neden olmuştur. Mart 2020 başı itibariyle Dünya genelinde yüzün üzerinde ülkede görüldüğü bildirilmiştir. Ülkemizde ilk vaka Mart başında saptanmış, Mayıs ayına kadar üçbinin üzerinde ölüm bildirilmiştir.

Bu süreçte adli tıp çalışanları olası bir COVID-19 ölümünde ciddi bulaş riski ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu çalışma COVID-19 hastalığına neden olan virusün tanımı ve epidemiyolojisi, ölüm sonrası COVID-19 tanısının nasıl konacağı, ölü muayenesi ve otopsi odasında olası riskler ve bu risklerin nasıl azaltılacağı konularının ortaya konması amacıyla bir derleme niteliğindedir. Ayrıca COVID-19 enfeksiyonu şüphesinde ölü defin işlemleri ve ölüm belgesi düzenleme ile ilgili ülkemizde yaşanan sıkıntılar tartışılmış ve öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Adli Tıp, Ölü Muayenesi, Otopsi, Ölüm Belgesi, Defin İşlemleri