Olgu Sunumu

Derin Boyun Apsesi ve Peritoneal Sepsis Birlikteliği: Nadir Bir Ölüm Olgusu

10.17986/blm.2016220399

  • Sait Özsoy
  • Asude Gökmen
  • Mehtap Yöndem
  • İlker Sücüllü
  • Semra Duran
  • Gulnaz Tatlıcı Javan

Gönderim Tarihi: 20.03.2015 Kabul Tarihi: 29.06.2015 The Bulletin of Legal Medicine 2016;21(2):130-133

Derin boyun enfeksiyonları, sıklıkla üst solunum yolu ve odontojenik enfeksiyonlara bağlı gelişebilirler. Gastrointestinal sistem perforasyonları ise birçok nedenle meydana gelebilir ve erken tanı ve acil cerrahi tedavi gerektiren durumlardır. Her iki durumda da geç veya yanlış tanı, artmış morbidite ve yüksek mortaliteye neden olabilir.

Diş apsesine bağlı derin boyun enfeksiyonu gelişen ve yatarak tedavi edilen bir olgunun “septik şok ve çoklu organ yetmezliği” sonucunda hayatını kaybettiği bildirilmiştir. Otopside “retrofaringeal apse” tanısı doğrulanmış ve ilave olarak antemortem dönemde tanı almamış “duodenum perforasyonu” tespit edilmiştir. Otopside tıbbi uygulama hatasına ait bulgu tespit edildiğinde, bunun otopsi raporunda açıkça bildirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Diş apsesi,Retrofaringeal apse,Peptik ülser perforasyonu,Peritonit,Sepsis,Otopsi