Araştırma Makalesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Tarafından Değerlendirilen 155 Çocuk Hasta

10.17986/blm.2006113615

  • Akça TOPRAK ERGÖNEN
  • Ersel SÖNMEZ
  • Mehmet Hakan ÖZDEMİR
  • Zehra DEMİROĞLU
  • Serpil SALAÇİN

Gönderim Tarihi: 09.10.2006 Kabul Tarihi: 23.11.2006 The Bulletin of Legal Medicine 2006;11(3):92-98

Çocukluk çağı yaralanmalarının hem nedenleri hem sonuçları bakımından erişkin yaş grubuna göre farklılık gösterdiği ve büyük bölümünün önlenebilir olduğu belirtilmektedir. Bu çalışma, anabilim dalımız tarafından adli tıbbi değerlendirmesi yapılarak adli raporu düzenlenen çocuk hastaların yaralanmalarının incelenerek veri tabanı oluşturulması amacıyla planlandı.

Anabilim dalımız tarafından 1998-2005 yılları arasında değerlendirilen olgulardan 0-18 yaş grubundaki tüm olgular incelendi. Toplam 155 olgunun %36’sı kız, %64’ü erkek ve yaş ortalamaları 10.88±5.10’du. Hastaların en sık trafik kazası nedeniyle yaralandığı ve bu kazaların en çok araç dışı trafik kazaları biçiminde olduğu gözlendi. Hastaların %51’inde çoklu bölge yaralanması vardı. Hastaların %61’inin hastanede yatarak tedavi gördüğü, %42’sinin ise cerrahi operasyon geçirdiği gözlendi. On iki yaş üzerindeki çocuklarda kasıtlı eylemlerle olan yaralanmaların, diğer yaralanmalardan daha fazla görüldüğü ve bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu gözlendi (x2=6.321, p= 0.012).

Bu çalışma çocukluk çağındaki trafik kazalarına bağlı yaralanmaların önlenmesi için okul ve aile eğitimlerinin geliştirilmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koymuştur. Ayrıca ülkemizde şiddete bağlı çocukluk çağı yaralanmalarının önlenmesi için daha fazla çalışmaya gereksinim olduğu inancındayız.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı yaralanmaları, adli tıbbi değerlendirme, trafik kazası, şiddet.