Editörden

Editörden

  • Halis Dokgöz

The Bulletin of Legal Medicine 2018;23(1):0-0

Değerli Adli Bilimciler,

Adli bilimler alanında çalışan bilim insanlarının bilimsel buluşma platformu olan Adli Bilimler Kongresi’nin 15.sinde söz verdiğimiz gibi Adli Tıp Bülteni’nin 2018 yılının ilk sayısını sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dergimizin bu sayısında yine adli bilimlerin farklı alanlarından keyifle okuyacağınız arşivlik bir sayıyla karşınızdayız.

Son zamanlarda ülkemizin birincil konusu haline gelen çocuk ve kadınlara yönelik cinsel şiddet ile ilgili olarak konunun yıllardır dergimizde bilimsel olarak irdelenmiş olması ve pek çok çalışma ve medyaya referans gösterilmesi izlediğimiz yolun ne kadar doğru olduğunu göstermesi açısından bizlere güç veriyor. Ülkemizde ne yazık ki çocuk ve kadınlara yönelik şiddetin boyutunu tam olarak gösteren bilimsel veriler yetersiz ve bu durum da sorunun boyutunun nesnel olarak ortaya konmasında sorun yaratıyor. Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni ilk imzalayan ülkelerden biri olmamız nedeniyle hem tıbben hem de hukuken 18 yaşını doldurmamış bireylerin çocuk olduğu gerçeğini tüm açıklığıyla vurgulamamız gerekiyor. Ve 18 yaşın altında çocukların yüksek yararına karşı olan her türlü tıbbi, hukuki ve sosyal yaptırım ve uygulamalara bilimsel olarak sesimizi yükseltmeliyiz. Bunun yolu da bu alandaki çalışmalarımızı Tübitak Ulakbim TR Dizin ve uluslararası DOAJ (Directory of Open Access Journals) gibi ciddi veri tabanlarınca taranan uluslararası bir dergi olan Adli Tıp Bülteni’nde paylaşmaktır. Bilim insanlarının bu ve benzer konularındaki çalışmalarını dergimize yönlendirmeleri için açık çağrı yapıyoruz.

Bilimselliğin geleceğin adli bilimlerini inşa etmede tek gerçek olduğu bilinciyle dergimizin bilimsel niteliğini hep birlikte daha da yükseklere taşımak, Adli Tıp ve Adli Bilimler alanında en güncel çalışmaların paylaşıldığı ortak bir platform olmaya devam etmesi dileğiyle...

Prof. Dr. Halis Dokgöz
Editör