Editörden

Editörden

  • Halis Dokgöz

The Bulletin of Legal Medicine 2021;26(3):0-0

Değerli Adli Bilimciler,

Adli bilimler alanından farklı disiplinlerinden makaleleri sizlerle paylaşmanın mutluluğu yanında dergimizin adli bilimler alanının bilimsel platformu olmasının mutluluğu ve onurunu yaşıyoruz. Yazarlarımıza ve danışmanlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Bu sayımızda adli psikiyatri alanının duayen hocası Doç. Dr. Kriton Dinçmen’i anmak ve onun adına bir vefa ve projeye aracılık etmenin de gururunu yaşıyoruz. Sevgili Prof. Dr. Gökhan Oral hocamızın projesini editör yazısı olarak paylaşıyor ve sözü hocamıza bırakıyorum.

Bilimselliğin geleceğin adli bilimlerini inşa etmede tek gerçek olduğu bilinciyle dergimizin bilimsel niteliğini hep birlikte daha da yükseklere taşımak, Adli Tıp ve Adli Bilimler alanında en güncel çalışmaların paylaşıldığı ortak bir platform olmaya devam etmesi dileğiyle.

Prof. Dr. Halis Dokgöz

Editör

----------------------------------------

Davet: Kriton Dinçmen Adli Psikiyatri Kitabı Hakkında

Prof. Dr. Gökhan Oral

Bu yazının kaleme alınmasının temel amacı “Kriton Dinçmen Adli Psikiyatrı” kitabının yeniden basılma gayreti içinde olunmasıdır. Onun sayısız talebelerinden biri olarak bu süreci sevgili eşinin de izni ve arzusuyla başlatmış olduğumu belirtmeliyim.

Aslında Hocamızın sağlığı dönemindeki, sık sık dile getirdiği arzularından bir tanesini nihayet gerçekleştirecek cesaret ve hazırlık içinde olarak bu çağrıyı yapma gereği duyuyorum. Birçoğunuzun hatırlayacağı gibi onun yazdığı tıp kitapları içinde en çok önemsediği kitap “Dinamik ve Deskriptiv Psikiyatri” kitabı idi. Hala bile zaman zaman göz attığım ve birçok bölümünü okumakta önemli derecede zevk aldığım bir kitap olarak, akademik çevrelerde olmasa bile, Uzmanlık Öğrencileri ve Adli Tıp ile Psikiyatri Uzmanları arasında kendine has bir önemi olduğu muhakkaktır. Onun arzusu, bu kitabın belirli aralıklarla yenilenerek “Kriton Dinçmen Psikiyatri” textbook’u olarak yayınlanmaya devam etmesiydi. İlk baskısını yapma hazırlığı için bana güvenip teslim ettiğinde ne kadar sevinmiş olabileceğimi de tahmin ediyorsunuzdur. O yıllarda Adli Tıp Doçenti olarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Adli Psikiyatri Bilim Dalı’nda öğretim üyeliği görevimi sürdürmekteydim. Büyük bir heyecanla karşılayıp çarçabuk bu işe girişmiş olsam da bir süre sonra bu işi benden ziyade bir Psikiyatri Uzmanının yapmasının daha doğru olacağını hissetmek sürpriz olmamıştı. Sevgili Hocamızı kırmadan bu meseleyi nasıl halledeceğimizi düşünürken epeyce bir zaman geçti. O da bunu fark etmiş olmalı ki bir süre sonra, bu görevi bir meslektaşımız olan Dr. Numan Bey’e verdi. Ben de bir miktar üzülmekle birlikte, oldukça rahatlamış oldum. Pek hesapta olmayan diğer durum ise sevgili eşinin naklettiği bir arzu ile başladı. Hocamızın “Psykhiatria ve Myhtos”, “Adli Psikiyatri” ve “Psikiyatri Elkitabı”nın da yenilenmesini arzu ettiğini ve bunun için de beni uygun gördüğünü öğrenmiş oldum. ATUD’nin, Hocamız Prof. Dr. Şemsi Gök adına düzenlediği sempozyum, tuhaf ve acıklı bir tesadüf olarak Cerrahpaşa Oditoryumu yıkılmadan önce düzenlenmiş son toplantı olmuştur. O toplantı sırasında sayın Reyhan Dinçmen de bu kitapları elime tutuşturarak Hocanın arzusunu tekrarlamıştı.

Uzunca bir süredir üstümde bir mesuliyet ve ağırlık hissi oluşturan bu durumu layıkıyla nasıl halledeceğim konusunu düşünüyorum. Bunun için çeşitli arkadaşlarımla fikir alışverişinde bulundum, kitapları tekrar tekrar okudum. Şüphesiz ki 2005 yıllarında TCK’da yapılan değişiklikler merkezde olmak üzere CMK’de ve diğer idari yönetmeliklerde birçok değişiklik olmuştu. Bu kitaplara bir ilave ve değişiklik yerinde olacaktır. Ancak “lafzi ifade”de bu kadar maharetli bir insanın, aydınlatıcı ve derinleştirici, yoğun ifadelerine dokunmak hiç içimden gelmiyor ve haddim olmadığını düşünüyorum. Bu duygusal ve zihinsel münakaşa bugünlere kadar sürdü. Defalarca başlayıp birkaç sayfa sonra geri koyduğum bir uğraşı halini aldı. Sonuç olarak yeni baskıları olmayan, eski baskılarını herkesin bir köşede sakladığı üç kitap Adli Psikiyatri, Psikiyatri, Nöroloji el kitaplarının entegre bir hale getirilebileceği ve “Kriton Dinçmen Adli Psikiyatri” adıyla çıkartılabileceğini düşündüm. Hocamız Adli Psikiyatri el kitabında; psikiyatri ve biraz da nöroloji bilgilerine yer vererek hekimlerin sıkıştığı noktada göz atabilecekleri bir kitapçık hazırlamıştı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin tüm öğrencileri gibi (ve hatta buna İstanbul Üniversitesi Tıp öğrencileri de dahildir), psikiyatri ve nöroloji staj sınavlarına bu elkitaplarından hazırlanmıştık. Fazlasıyla aydınlatıcı, bilgilendirici ve sınav performansını arttırıcı vasıfları şaşırtıcıydı. Bu önemli özelliğini muhafaza etmeye ve onun ifade gücüyle tanımlanmış ve hala geçerli olan kavramsallaştırmalarıyla dolu taraflarını korumaya gayret ederek sizleri hem bilgilendirmek hem de onun öğrencisi olmuş, onunla çalışmış meslektaşlarına bir çağrı yapma amaçlı olarak bu süreci özetledim. Kitabı nasıl hazırlamayı planladığımı sizlerle paylaşarak hem görüşlerinizi almak istiyorum hem de katkıda bulunmak ve bölümlerin revize edilmesinde yardım etmek isteyen diğer meslektaşlarımı davet etmekteyim.

Konu başlıkları benzer bir şekilde tanımlanacak ancak yeni konu başlıkları da ilave edilmek zorunda olacak. Halihazırdaki düşüncem, temel konu başlıklarını, Hocamızın yazdığı görüşleri aynı şekilde nakledip daha sonra içeriğindeki ana noktaları açıklayacak, bugünkü dile devşirecek ve mevcut yasalarla uygulamaya adım attıracak benzer bir stratejiyi izlemek olacaktır. Yani kitap hem bu üç kitapta yer alan orijinal bölümleri içerecek hem de üslubu değiştirmiş olsak da niyeti değiştirmeden gerekli ilavelerle yenilenmeye çalışılacaktır. O halde Kriton Dinçmen Adli Psikiyatri kitabı bu adla belirli aralıklarla (örneğin 5 yıl) yenilenen, editör ve yazarları zaman içinde değişen, telif hakkı tümüyle sevgili eşine ait bir başvuru ve hatırlama kitabı olarak kullanıcılara sunulmaya çalışılacaktır.

İlk baskı için amaç ne bir Textbook hazırlamak ne de ders kitabı havasında bir yayın oluşturmaktır. Onun kendine has bir çizgi tutturduğu, “El Kitabı” diye tanımlamayı tercih etmekle beraber bundan çok çok daha fazlasını hak eden, tartışmaya mahal bırakmayacak kadar net yorumlarla kendini ifade eden bu özel öğretme biçimini mümkün olduğunca sürdürmeye gayret etmek olacaktır. Her türden tavsiye, eleştiri, öneri ve takdirlerinizi bana bildirmeniz bu zor yükü kaldırmamda büyük katkı sağlayacaktır.

Planlanan Bölümler

1.    Bölüm: Hukuk ve Adli Psikiyatri
1.1.    TCK ile İlgili Adli Psikiyatrik Meseleler
1.2.    MK ile İlgili Adli Psikiyatrik Meseleler
1.3.    Özel Hukuk ile İlgili Meseleler

2.    Bölüm: Klinik Önem Taşıyan Nöropsikiyatrik Durumların Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi
2.1.    Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar
2.2.    Bipolar Bozukluk ve Depresyon/Unipolar Depresyon
2.3.    Kişilik Bozuklukları
2.4.    Madde Kötüye Kullanımı ve Bağımlılığı

3.    Bölüm: Ruhsal Travma ve Abli Tıbbi Meseleler
3.1.    Çocuk İhmali ve İstismarı
3.2.    İnsanlık Aleyhine İşlenen Suçlar
3.3.    Cinsel Saldırılar
3.4.    Doğal Yolla Oluşan Afetler
3.5.    Savaş, Terör ve Zorunlu Göç
3.6.    İnsan Kaçırma
3.7.    Dijital Platformda İşlenen Suçlar

4.    Bölüm: Psikiyatrik Adli Tıbbı İlgilendiren Diğer Durumlar
4.1.    Psikolojik Otopsi
4.2.    Kriminal ve Ruhsal Profilleme
4.3.    Şiddet ve Suç Önleme
4.4.    Kanunla İhtilafa Düşen Çocuklar
4.5.    Parafililer
4.6.    Psikometrik Tetkikler
4.7.    Psikolojik Teoriler ve Saldırganlık
4.8.    Nörolojik Hastalıklar ve Adli Psikiyatri
4.9.    Diğer Medikal Durumlar ve Adli Psikiyatri
4.10.    Hamilelik ve Doğum Sonrasında Ortaya Çıkan Durumlar

5.    Temaruz