Editörden

Editörden

  • Halis Dokgöz

The Bulletin of Legal Medicine 2023;28(3):0-0

Değerli Adli Bilimciler,

Adli bilimler alanında yaşanan bilimsel gelişmeler ile birlikte adli bilimler alanının bilimsel platformu olan Adli Tıp Bülteni’ne olan ilginin artarak sürmesi mutluluğumuzu artırıyor. En son 2-5 Kasım 2023 tarihlerinde Adli Tıp Uzmanları Derneği’nin organize ettiği 4. Uluslararası 20. Ulusal Adli Bilimler Kongresi yoğun bilimsel içerik ve katılımla İzmir’de gerçekleşti. Kongreye emeği geçen ATUD yönetim kurulu, düzenleme kurulu ve katılımcılara çok teşekkür ediyoruz. Kongrede sunulan sözel ve poster bildirilerin makale olarak dergimizde yayınlanması için tüm araştırmacılara açık çağrımızı buradan da yineliyoruz.

Bu arada ülkemizde ilginç bir gelişme de adli bilimler alanında yaşanıyor. Bu yıl 19-22 Ekim 2023 tarihleri arasında Adli Tıp Kurumu’nun düzenlediği 18. Uluslararası Katılımlı Adli Tıp Günleri Antalya Aksu’da gerçekleştirildi. Ardından 26-29 Ekim 2023 tarihleri arasında Turaz Bilim Derneği’nin düzenlediği 4. Uluslararası Turaz Akademi Kongresi Antalya Belek’te yapıldı. Ve ardından 2-5 Kasım 2023 tarihinde Adli Tıp Uzmanları Derneği’nin organize ettiği 4. Uluslararası 20. Ulusal Adli Bilimler Kongresi İzmir’de gerçekleşti. Ve 7-8 Aralık 2023 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığı’nın organize ettiği ve duyurusunu yeni gördüğümüz 2. Uluslararası adli Bilimler Kongresi’nin Ankara’da düzenleneceğini görüyoruz. Ayrıca 5-8 Ekim 2023 tarihinde İstanbul’da yapılan 14. Balkan Adli Bilimler Kongresi’nin bu yıl ülkemizde yapılması da ülkemiz adli bilimler alanı açısından büyük bir kazanç olduğunu da vurgulamak isterim.

Öncelikle 2 ay gibi kısa bir zaman içinde 4 adli bilimler kongresi düzenlenmesi üstelik de uluslararası nitelikte bir kongre düzenlenmesi ülkemiz için sevindirici olmakla birlikte genç bilim insanlarının peş peşe bu kadar kongreye katılmasının olanaksızlığı bir yana nitelik olarak da bir sorun olarak orta yerde duruyor diye düşünüyorum. Söz konusu kongreleri düzenleyen kurumsal yapıların bir an önce bir araya gelip güçlerini birleştirerek “Uluslararası” nitelikli kongre düzenlemesi bir zorunluluk olarak önümüzde duruyor. Umarım 2024 bu dileklerimizin gerçekleştiği bir yıl olur.

Geçmişten geleceğe gelenekten kopmadan bilimselliğin ve liyakatın geleceğin adli bilimlerini inşa etmede tek gerçek olduğu bilinciyle dergimizin bilimsel niteliğini hep birlikte daha da yükseklere taşımak, Adli Tıp ve Adli Bilimler alanında en güncel çalışmaların paylaşıldığı ortak bir platform olmaya devam etmesi dileğiyle.

Prof. Dr. Halis Dokgöz
Editör