Araştırma Makalesi

Elazığ’da 2001-2006 Yılları Arasında Yapılan Adli Otopsi Olgularının Değerlendirilmesi

10.17986/blm.2008132672

  • Mehmet TOKDEMİR
  • Abdurrahim TÜRKOĞLU
  • Hüseyin KAFADAR
  • Selma DÜZER

Gönderim Tarihi: 28.12.2007 Kabul Tarihi: 04.04.2008 The Bulletin of Legal Medicine 2008;13(2):57-62

Şüpheli ve doğal olmayan tüm ölümler, adli ölüm olgusu olarak değerlendirilmelidir. Otopsi işlemi ise; kaza, intihar, cinayet sonucunda oluşan ya da yalnızken veya beklenmedik bir şekilde meydana gelen ölüm olaylarında, adli makamlarca ilerde doğabilecek problemleri önlemek amacıyla, maddi delillerin ortaya konması ve ölüm nedeninin belirlenmesi için yapılan bir uygulamadır.

Bu çalışmada, ilimizde adli otopsileri yapılan olguların yaş, cinsiyet, ölüm nedeni, orijin ve yıllara göre değişkenlikleri açısından değerlendirilmesi ve diğer illerin verileri ile karşılaştırılması amaçlanmıştır. Elazığ il merkezi ile çevre il ve ilçelerden gönderilerek, 2001- 2006 yılları arasında Fırat Tıp Merkezi Adli Tıp Anabilim Dalı ve Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından ölü muayenesi ve otopsileri yapılan 679 olgu; yaş, cinsiyet, orijin ve ölüm nedenleri yönünden retrospektif olarak incelendi. Toplam 679 olgudan ölü muayenesi yapılan 91 olgu (%13.4) ve otopsisi yapılan 588 olgudan ölüm nedeni saptanamayan 6 olgu (%1.02) çalışma dışında bırakıldı. İncelemeye alınan 582 olgunun 431’i (%74.1) erkek, 151’i (%25.9) kadın, en küçüğü 1, en büyüğü 101 yaşında olup yaş ortalamaları 36.9+21.9 olarak tespit edildi. Orijin olarak en çok kaza (%36.9) görülürken bunu intihar, cinayet, doğal nedenle ve terör çatışması sonucu ölüm izlemektedir. Olguların 475’i (%81.6) doğal olmayan nedenlerden, 107’si (%18.4) doğal nedenlerden ölmüştür. Doğal olmayan nedenlerle ölümlerde ilk sırayı ateşli silah yaralanmaları alırken doğal sebepli ölümlerde ise ilk sırayı kardiyovasküler hastalıkların aldığı görüldü.

İlimizde yapılan adli otopsi olguları ile diğer illerde yapılan çalışmalar; yıllar içerisindeki sayısal artış, yaş, cinsiyet, orijin ve ölüm nedenleri açısından benzer özellikler göstermektedir. Diğer illerden farklı olarak çalışmamızın yapıldığı bölgede terör olayları olması nedeniyle orijin açısından terör çatışması sonucu olan ölümler de mevcuttur. Doğal olmayan ölümlerde ateşli silah yaralanmalarının ön planda olması; ateşli silah edinmedeki tıbbi muayene ve yasal denetimlerdeki yetersizliği göstermektedir. Bu nedenle silah edinme ruhsatı verilmesinde izlenen prosedürlerde yetkili kişilerin daha dikkatli davranması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Adli tıp, otopsi, kaza, cinayet, intihar