Araştırma Makalesi

ESKİŞEHİR’DE DEMİRYOLU ÖLÜMLERİ; 2001–2010

10.17986/blm.201318336

  • Özsoy S,
  • Karbeyaz K
  • Akaya H
  • Çelikel A

Gönderim Tarihi: 08.02.2014 Kabul Tarihi: 20.05.2014 The Bulletin of Legal Medicine 2013;18(3):83-90

Bu araştırmada; Eskişehir'de 2001–2010 yılları arasında meydana gelen demiryolu ölümlerine ait otopsi raporları ve adli tahkikat sonuçları değerlendirilmektedir.

Bu çalışmada Eskişehir'de 2001–2010 yılları arasında meydana gelen 2615 adli nitelikli ölüm değerlendirilmiş ve bunlar içerisinden demiryollarında meydana gelen 38 ölüm olgusu (%1,5) çalışma kapsamında incelenmiştir. Olguların demografik özellikleri, otopsi ve toksikolojik inceleme bulguları ile birlikte adli tahkikat dosyalarının sonuçları değerlendirilmiştir.

Olguların tümünün (n=38) olay yerinde öldüğü belirlendi. Olguların yaşları 7-72 arasındadır (yaş ort.: 37±11,2) ve %81,6'sı erkektir. Olguların %78,9'unda gövdede (göğüs ve sırt), %71,1'inde karın ve bel bölgelerinde, %81,6'inde üst ve alt ekstremitelerde yaralanmalar meydana geldiği tespit edilmiştir. Toksikolojik inceleme sonucunda 16 olgunun (%42) kanında; 21 mg/dL ile 291 mg/dL (ort. 71± 43mg/dL.) arasında etil alkol tespit edilmiştir.

Otopsi ve adli tahkikat dosyalarının incelenmesi sonucunda; olguların %76,3'ünün kaza, %23,7'sinin intihar olduğu, %81,6'sının demiryolunun istasyon dışı bölümlerinde, %52,6'sının yaz aylarında, %57,9'unun Cuma-Cumartesi-Pazar günlerinde ve %57,9'unun saat 18:01–00:00 saatleri arasında hayatlarını kaybettikleri tespit edilmiştir.

Demiryollarında meydana gelen ölüm oranlarının fazla olmasının nedenleri arasında; önleyici tedbirlerde eksikliklerin bulunması ve kişilerin kurallara uymaması olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ulaşım, demiryolu kazaları, tren, yaya/araç çarpışmaları, ölüm, otopsi, toksikoloji.