Derleme

FELAKET KURBANLARININ KİMLİKLENDİRİLMESİNDE DİŞ KAYITLARININ ÖNEMİ

10.17986/blm.201217217

  • Hüseyin AFŞİN
  • Beytullah KARADAYI

Gönderim Tarihi: 19.12.2013 Kabul Tarihi: 16.01.2014 The Bulletin of Legal Medicine 2012;17(2):31-37

Doğal ya da doğal olmayan felaketler sonrası kurbanların kimliklendirilmesi zor ve zaman alıcı bir süreçtir. Bu tür felaketler sonrasında, kurbanlarının kimliklendirilmesi için kurulan ekiplerde görevli adli diş hekimliği alanında eğitim almış uzman kişiler önemli g ö r e v l e r ü s t l e n m e k t e d i r. A d l i d i ş h e k i m l i ğ i uygulamalarının en önemli kullanım alanlarından birisi, kitle felaketleri sonrası tanınmayacak veya teşhis edecek bir yakını bulunmayan cesetlerin kimliklendirilmesine yönelik yapılan çalışmalardır. Bu süreçte diş kayıtlarının karşılaştırılması esasına dayalı teknikler ön plana çıkmıştır. Bu yazıda kitle felaket kurbanlarının kimliklendirilmesinde diş kayıtlarının kullanımı ile ilgili pratik bilgiler verilmesi amaçlanmıştır. Dental kimliklendirme, antemortem kayıtlarda belirtilmiş olan restorasyonlar, çürükler, eksik dişler ve protetik tedavilerin postmortem kayıtlar ile karşılaştırılması esasına dayanmaktadır. Bundan dolayı bu bilgileri içeren kayıtların düzenli ve uluslararası normlara uygun şekilde tutulmuş olması ve olası bir felaket sonrasında ilgili uzmanların kayıtlara erişimini kolaylaştırıcı önlemlerin alınmış olması gerekmektedir. Diş kayıtlarının karşılaştırılması çeşitli bilgisayar programları yardımı ile veya manuel olarak yapılabilmektedir. Fakat her iki tekniğin birlikte kullanılması en doğru yaklaşım olarak değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Adli diş hekimliği, kitle felaketleri, kimliklendirme, antemortem diş kayıtları, postmortem diş kayıtları.