Araştırma Makalesi

Giderek Artan Tehlike Kurusıkı Silahlar

10.17986/blm.2007121628

  • Mustafa M. ARSLAN
  • Ramazan KARANFİL
  • Ramazan AKÇAN
  • Necmi ÇEKİN

Gönderim Tarihi: 23.11.2006 Kabul Tarihi: 11.03.2007 The Bulletin of Legal Medicine 2007;12(1):21-24

Kurusıkı silahlar, namlularında yapılan basit bir işlem ile daha etkin hale getirilebilmekte, ciddi yaralanma ve ölümlere yol açabilmektedir. Bu çalışma ile ülkemizde kullanımı giderek artan kuru sıkı silahların tehlikesine dikkat çekilmesi amaçlanmıştır.

Adli Tıp Kurumu Adana Morg İhtisas Dairesi’nin Ocak-Ka-sım 2006 tarihleri arasındaki kayıtları incelenerek, kuru sıkı silahla yaralanması sonucu öldüğü bildirilen olgular çalışma kapsamına alındı. Saptanan 5 olgunun erkek olduğu, yaşlarının 2540 arasında değiştiği, 4’ünün cinayet ve 4 atışın uzak atış mesafesinden yapılmış olduğu tespit edildi. Bildirilen olgularda ve yaptığımız çalışmada; kuru sıkı bilyelerinin, uzak atış mesafesinde de öldürücü lezyonlar oluşturdukları ve çok nadiren vücudu terk ettikleri saptanmıştır. Diğer dikkat çeken bir nokta; bu silahların yiv-set özelliklerini taşımadıklarından dolayı balistik değerlerinin kısıtlı olduğu ve bu nedenle faili meçhul kalacak cinayetlerin artmasına neden olacağı endişesidir.

Sonuç olarak; bu tür silahların satılması, bulundurulması ve kullanılmasına yönelik kararların alınması il valilikleri tarafından değil, tüm ülkenin bir sorunu kabul edilerek yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Kurusıkı silahlar, adli tıp, cinayet.