Olgu Sunumu

Hatay'da Seri Cinayetler: Olgu Serisi

10.17986/blm.2015210951

  • İbrahim Ortanca
  • Sümeyra Demirkıran
  • Adnan Çelikel
  • M. Mustafa Arslan

Gönderim Tarihi: 12.08.2014 Kabul Tarihi: 10.03.2015 The Bulletin of Legal Medicine 2015;20(2):120-122

Türkiye'de seri cinayet olarak kabul edilen bir olgu sunumu bulunmamaktadır. Bu çalışmamızda, üç ayrı olayda, aynı kişi veya kişilerce öldürülen beş kişinin seri cinayet kapsamında sunulması ve literatür eşliğinde tartışılması amaçlanmıştır. İlk olayda bir erkek, tenha bir alanda, araç içerisinde bir kadınla birlikteliği sırasında biri maskeli iki kişi tarafından ateşli silah ile öldürülmüştür. Ancak kadın serbest bırakılmıştır. İkinci ve üçüncü olaylar da benzer şekilde meydana gelmiş ve hem erkek hem de kadın olgular öldürülmüştür. Yapılan incelemelerde her üç olayda da aynı silahla, uzak atış mesafesinden ateş edildiği, ölümün tenha bir alanda, araç içerisinde meydana geldiği saptanmıştır. Ayrıca mağdurların evlilik dışı partnerleriyle cinsel birliktelikleri esnasında vuruldukları belirlenmiştir. Olgularımız, “birden fazla kurbanın aynı katil veya katiller tarafından farklı zaman ve olaylar sonucu öldürülmesi" olarak tanımlanan “seri cinayet” sınıfına girmektedir. Mağdurların ortak yönlerive zanlılara ait özellikler dikkate alındığında cinayetlerin "görev odaklı" veya “hayalci” olarak değerlendirilebileceği görüşündeyiz.

Anahtar Kelimeler: Seri cinayetler, Hatay, Türkiye, Adli tıp.