Olgu Sunumu

HEMŞİRELİKTE MALPRAKTİS: OLGU SUNUMLARI

10.17986/blm.2014192767

  • Derya ŞAHİN
  • Rehat FAİKOĞLU
  • İbrahim ŞAHİN
  • Mira Rana GÖKDOĞAN
  • Sibel YAŞAR
  • Neşe ALPARSLAN
  • Ebru DERELİ
  • Gökhan FAİKOĞLU

Gönderim Tarihi: 26.06.2014 Kabul Tarihi: 08.08.2014 The Bulletin of Legal Medicine 2014;19(2):100-104

Ceza ve tazminat davalarında son yıllarda ciddi artış yaşanan önemli ve çok boyutlu bir kavram olan malpraktis, sağlık personelinin kasıt, kusur ya da ihmal ile uygun girişimde bulunmaması, yanlış tedavi uygulanması ve tedavisinin verilmemesi ile oluşan zarar meydana getiren fiil ve durumlar olarak tanımlanır. Hemşirelik bakımı sırasında da gerçekleşebilen malpraktis olgularında, hemşireler etik ilkelerden vücut bütünlüğüne zarar vermeme ilkesine ters düşen uygulamaları nedeniyle ceza uygulamalarıyla karşı karşıya kalmaktadırlar.

Bu çalışmada çeşitli hemşirelikte malpraktis olguları literatür ışığında tartışılarak hatalar ve nedenlerine, ayrıca hataların önlenmesinde uygun yaklaşımın önemine dikkat çekmek amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Malpraktis, hemşire, ilaç uygulamaları