Derleme

Hemşirelikte Yeni Bir Alan: Adli Hemşirelik

10.17986/blm.2016116599

  • Sunay Fırat
  • Sevi Ünal
  • Çiğdem Yalçın Geleş

Gönderim Tarihi: 08.10.2015 Kabul Tarihi: 17.12.2015 The Bulletin of Legal Medicine 2016;21(1):39-42

Sağlık çalışanları, günümüzde hem mağdurların hem de faillerin muayenesi, delillerin belirlenmesi, toplanması, paketlenmesi ve korunmasında kullanılacak yöntemler konusunda yeterli bilgiye sahip değillerdir.

Adli olgularda bireyi ilk gören, ailesi ya da yakınlarıyla ilk iletişime giren, muayene sırasında eşyalarına dokunan ve bireyden alınan laboratuar örnekleri ile ilk temas eden kişiler genellikle ekipteki hemşirelerdir.

Hemşirelik bilgi ve deneyimlerinin yargının hizmetine sunulması ile ortaya çıkan ve giderek gelişen bir uzmanlık alanı adli hemşireliktir. Adli hemşirelik, hemşirelik temel eğitiminin, şiddet, travma ve diğer suç olgularının failleri ile travma ve/veya ölüm olgularındaki kurbanların muayenesi ve bilimsel olarak araştırılmasına katkı sağlayan ekibin bir parçasıdır.

Bu çalışmanın amacı, hemşirelikte yeni bir alan olan adli hemşirelik alanına dikkatlerin çekilmesi, dünyadaki ve Türkiye'deki durumu, adli hemşireliğin standartları ve çalışma alanları ile ilgili temel bilgilerin ele alınmasını sağlamaktır.

Adli hemşire, dünyada son otuz yılda şiddet, yaralanmalar, aile içi şiddet ve çocuk istismarının tanımlanması ve bakımı gibi durumlarda, kanıt toplamak, tarafsız bir şekilde yönlendirme ve krize müdahale oluşturan ekibin bir üyesidir. Adli hemşireler, mesleklerini geliştirmek için lisansüstü hemşirelik eğitimi, bilirkişilik, savunan ve karar veren kişilere destek olmak ve hemşirelik uygulama standartlarını artırmak suretiyle hasta bakımında yer alırlar.

Dünyada yeni bir alan olan adli hemşirelik ülkemizde giderek gelişen çok yeni bir hemşirelik uzmanlık alanıdır.

Ülkemizde görev tanımı yapılmış, yasal olarak tanımlanmış adli hemşireler bulunmamaktadır. Adli olguların değerlendirilmesi çoğunlukla özel eğitim almamış hemşireler tarafından yapılmaktadır. Bu nedenlerle ülkemizde, ulusal ve uluslararası ölçekte etik olarak adli olgulara bütüncül hemşirelik yaklaşımını uygulayabilecek, profesyonel liderlik ve sorun çözme becerilerine sahip uzman adli hemşireler yetiştirilmesine gereksinim duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Adli Hemşirelik, Hemşirelik, Adli Bilimler, Türkiye