Olgu Sunumu

İŞ KAZASI ÖYKÜSÜ VERİLEN BİR CİNAYET OLGUSU*

10.17986/blm.199612141

  • Serpil Salaçin
  • Necmi Çekin
  • Mete K. Gülmen
  • Fatih Şen
  • M. Hakan Özdemir

Gönderim Tarihi: 18.05.1996 Kabul Tarihi: 30.07.1996 The Bulletin of Legal Medicine 1996;1(2):97-100

Adli soruşturmalar; adli tahkikat, olay yeri incelem eleri, otopsi ve laboratuvar bulgularını kapsar. Ö lüm sebebinin saptanması, elde edilen tüm bilgilerin dikkatlice toparlanm asına dayanır. Otopsi yapılmaksızın, adli tahkikata dayanarak ölüm sebebinin belirtilmesi ve defin ruhsatı düzenlenmesi sonucunda; kararın yeniden gözden geçirilmesinin gerektiği durumlar ortaya çıkabilir.

Bu yazıda; bir inşaatın zemininde bulunan cesedin, savcılık tarafından yapılan olay yeri incelem esi sırasındaki görüşmelerde; kişinin iş kazası sonucu kafa travmasına bağlı olarak öldüğü ifade edilmiştir. Yapılan otopside ise; kişinin av tüfeği yaralanması sonucu meydana gelen yaralanmalar nedeniyle öldüğü belirlenmiştir. Bu olgu, adli olayların sağlıklı çözüm ünde yaklaşımların önem ini vurgulamak amacıyla sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Av Tüfeği Yaralanması, Ölüm Nedeni, Olay Yeri Keşfi, Adli Soruşturma, Otopsi