Olgu Sunumu

İş Kazasına Bağlı Ölüm: İki Olgu Sunumu

10.17986/blm.2015210950

  • Celal Bütün
  • Fatma Yücel Beyaztaş
  • Sema Yaman
  • Adem Artar
  • Oğuzhan Öğüt

Gönderim Tarihi: 02.12.2014 Kabul Tarihi: 16.01.2015 The Bulletin of Legal Medicine 2015;20(2):116-119

Günümüzdeki hızlı teknolojik gelişmeler, çalışanların sağlığına ve iş güvenliğine yönelik tehlikeleri de arttırmaktadır. Çalışma ortamında gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması, hatalı davranışlar, kişisel yetenekler, teknik arızalar gibi nedenlerle ortaya çıkan iş kazaları yaralanma, iş gücü kaybı, sakatlık ya da ölümlerle sonuçlanmaktadır. Dolayısıyla iş kazaları adli tıbbın önemli bir alanını oluşturmaktadır.

Bu çalışmada: krom üretimi yapan maden ocağında aynı alanda iş kazası sonucu ölüm meydana gelen 27 ve 39 yaşlarında iki erkek olgu ele alındı. Ölü muayenesi, adli otopsi ve postmortem tetkikler yapılan olgularda olaya bağlı bulguların benzer olması nedeniyle birlikte değerlendirildi. Dış muayenede yüz bölgesi ve boyun ön yüzün siyanotik görünümde olup skleraların hiperemik olduğu, otopsilerinde cilt altında ve organ yüzeylerinde yer yer noktasal kanamalar olduğu, postmortem histopatolojide beyinde subaraknoidal alanda ekstravaze eritrositler, akciğerlerde plevral alanda kanama, midede ekstravaze eritrositler ve submukozal alanda kanama, konjesyon olduğu saptandı. Ölüm nedeninin oksijen yetersizliğine bağlı gelişen asfiksi olduğu sonucuna varıldığı,

Bu çalışmada; iş kazasına bağlı yaralanma ve ölümlerin ülkemizdeki görülme oranlarının yüksekliği de göz önünde bulundurularak iş kazasına neden olan bireysel, sosyo-ekonomik ve çevresel etmenlerin saptanması, iş kazalarının önlenmesine yönelik alınması gerekli tedbirlerin öneminin vurgulanması ve iş kazası olgularına adli tıbbi yaklaşımın literatür eşliğinde tartışılması amaçlandı.

Anahtar Kelimeler: Adli tıp, İş kazası, Ölüm, Asfiksi, Otopsi.