Derleme

İŞ KAZASINA BAĞLI OLGULARDA MALULİYET ORANI HESAPLANMASI: ADLİ TIP AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

10.17986/blm.199943374

  • Nur BİRGEN
  • Mustafa OKUDAN
  • Mehmet Akif İNANICI
  • Mesut OKYAY

The Bulletin of Legal Medicine 1999;4(3):101-108

Yıllar boyunca maluliyet oranının hesaplanması ve adli tıp açısından değerlendirilmesi konusunda birçok sorunla karşılaşılmıştır. Bu sorunlar vücuttaki arızaların eksik ya da yanlış saptanmasından kaynaklanmaktadır, Adli tıp uzmanlarının hem davacı hem de davalı için adil olacak şekilde maluliyet oranı hesaplamaları gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, maluliyet hesabı gereken iş kazasına bağlı olguların epidemiyolojik dökümlerini yapmak ve maluliyet oranı hesaplanmasının en doğru şeklini göstermektir.

Çalışmamız, 1994-1998 yılları arasında iş kazası sonucu maluliyet oranının belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu 3.İhtisas Kuıulu’na gönderilen tüm olguları içermektedir. Toplam 139 olgunun 135'i (%97) erkek, 4'ii (%3) kadındır. Olgular 29-33 yaşları arasında (%25)yoğunlaşmaktadır. Lezyonlar en çok pelvis ve alt ekstremitededir (%3D. Fonksiyon kayıplarına göre yapılan sınıflamada ise, bacak kısalığı gibi ortopedik kayıplar ilk sırayı almaktadır (%45). Maluliyet oranı %10-25 arasında değişen kişiler %32’lik oranla ilk sırayı almaktadır. Diğer çalışmalarla karşılaştırıldığında, yaş, cinsiyet, lezyon bölgeleri ve maluliyet oranları yönünden çalışmamızla benzerlikler saptanmıştır. Maluliyet oranı hesaplanmasında dikkat edilecek özellikler vurgulanarak raporların eksiksiz yazılabilmesi için önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Maluliyet, Maluliyet oranı, İs kazaları