Olgu Sunumu

İkili Ölüm İki Olgu Bildirisi

10.17986/blm.2005101573

  • Aysun Balseven ODABAŞI
  • Birol DEMİREL
  • Taner AKAR
  • A. Hakan DİNÇ
  • B. Melih ÜNAL

Gönderim Tarihi: 09.11.2005 Kabul Tarihi: 30.11.2005 The Bulletin of Legal Medicine 2005;10(1):24-28

Kişinin cinayeti işledikten sonra intihar etmesi ve/veya iki kişinin birlikte intiharı, ikili ölüm olarak tanımlanmaktadır. Sıklıkla aile içinde, failin erkek, kurbanın kadın olduğu ve ateşli silah kullanımı ile gerçekleşen bu olaylara ülkemizde ve dünyada nadir olarak rastlanılmaktadır. 1999-2003 yılları arasında Ankara'da meydana gelen biri ateşli silah, diğeri kesici-delici alet ile cinayet, ardından ası ile intihar şeklinde gerçekleştirilmiş iki adet ikili ölüm olgusu ülkemizde bildirilen diğer olgular ve literatür eşliğinde tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İkili ölüm, ası, cinayet-intihar