Olgu Sunumu

İLGİNÇ BİR İNTİHAR YÖNTEMİ: OLGU SUNUMU

10.17986/blm.2014193791

  • D. Sümeyra DEMİRKIRAN
  • Adnan ÇELİKEL
  • Cem ZEREN
  • M. Mustafa ARSLAN

Gönderim Tarihi: 23.07.2014 Kabul Tarihi: 10.10.2014 The Bulletin of Legal Medicine 2014;19(3):190-192

Bu çalışmada bileğini keserek ve yarım ası ile intihar eden bir kadın olgunun sunulması amaçlanmıştır. Evde ölü bulunan olgumuzun seksen yaşında, sosyo-ekonomik düzeyi düşük ve evde yalnız yaşadığı belirlenmiştir. Psikolojik sorunları nedeniyle ilaç kullanım öyküsü vardı. Olay yeri incelemesinde avlu, mutfak ve odanın muhtelif yerlerinde kan izleri, bir leğende birikmiş kan ve içinde ekmek bıçağının bulunduğu görülmüştür. Olgu sedyenin duvar tarafındaki demirine kadın çorabıyla astığını görülmüştür. Boynundaki düğümle yer arası mesafenin 20 cm uzunluğunda saptanmıştır. Harici muayenesinde boynunda telem, her iki el bileği ön yüzde, sol el bileği arka yüzde ve el sırtında çok sayıda kesici alet yaraları tespit edilmiştir. Telem ve intihar girişimi amaçlı yapılan kesik vasıftaki yaralar dışında vücudunda herhangi bir travma izi görülmemiştir. Olgunun asıya bağlı asfiksi sonucu öldüğü anlaşılmıştır.

Olgumuzun intihar için risk faktörlerini taşıyor olması, iki farklı yöntem kullanması ve ası tipinin ilginç bulunması nedeniyle sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İntihar, yaşlılık, iki farklı intihar yöntemi