Olgu Sunumu

İnguinal Kesi Yoluyla Tianeptin Enjeksiyonu Sonucu Ölüm: İki Olgu

10.17986/blm.2018238626

  • Hüseyin Çetin Ketenci
  • Emel Çakır
  • Nazım Ercüment Beyhun
  • Halil Boz
  • Hasan Okumuş
  • Gökhan Cingöz
  • Bülent Şam

Gönderim Tarihi: 21.02.2018 Kabul Tarihi: 30.03.2018 The Bulletin of Legal Medicine 2018;23(2):123-128

Madde kullanımı son yıllarda halk sağlığının en önemli sorunlarından biri olarak ön plana çıkmaktadır. Tianeptin, trisiklik antidepresanlara yapısal olarak benzerlik gösteren ve depresyon tedavisi amacıyla kullanılan, ancak kullanıcılar tarafından keyif verici özelliğinin tespit edilmesi sonucu kötüye kullanımı da olan bir antidepresandır. Yirmi beş gün arayla otopsileri gerçekleşen adli nitelikli iki olgudan birinde tek taraflı, diğerinde ise iki taraflı inguinal sıra dışı lezyonlar saptandı. Bu lezyonların ilaç kötüye kullanımı amacıyla yapılacak intravenöz enjeksiyonları kolaylaştırmak amacıyla daha önceden oluşturulan, iyileşmiş cerrahi katater insizyonları olduğu anlaşıldı. İnguinal bölgede saptanan bu uygulama ilginç bulunmuş ve literatürde rastlanmayan bu tianeptin uygulamasının farkındalık oluşturması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tianeptin,Otopsi,İnguinal İnsizyon,Enjeksiyon