Olgu Sunumu

Çinko Fosfür İçeren Fare Zehiri ile Özkıyım Girişimi: Olgu Sunumu

10.17986/blm.2015314264

  • İsa Yıldız
  • Sibel Akgül
  • Süreyya Özkan
  • Hacı Yusuf Güneş
  • Hakan Bayır
  • Taşkın Özdeş

Gönderim Tarihi: 14.07.2014 Kabul Tarihi: 22.05.2015 The Bulletin of Legal Medicine 2015;20(3):172-174

Çinko fosfür rodentisit olarak kullanılan toksik kimyasal bir ajandır. Etkileri kalp, akciğer, böbrek ve gastrointestinal sistem üzerinedir. Metabolik asidoz, amilaz yüksekliği, karaciğer hasarı, hipotansiyon, şok ve kardiyak aritmi görülmektedir. Kırkbir yaşında erkek hasta özkıyım amacıyla çinko fosfür içeren fare zehiri alımı hikayesiyle değerlendirildi. Solunum sıkıntısı, aritmi, istemsiz yaygın kas kasılması, metabolik asidoz, koagülasyon bozukluğu, amilaz, AST ve LDH yüksekliği tespit edildi. Yoğun bakım takibi sonrası iyilik haliyle taburcu edildi. Bu yazıda, özkıyım amacıyla çinko fosfür alan olgunun yoğun bakım ünitesindeki takip-tedavi sürecinde yaşadığımız tecrübenin genel bilgiler eşliğinde paylaşılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Fare zehiri, Çinko fosfür, İntihar, Metabolik asidoz, Yüksek amilaz.