Olgu Sunumu

İNSAN ISIRIĞI SONUCU GELİŞEN BİR PARMAK AMPUTASYONU OLGUSU

10.17986/blm.2013183763

  • Kamil Hakan DOĞAN
  • Selahattin ARTUÇ
  • Nadire Ünver DOĞAN
  • Şerafettin DEMİRCİ

Gönderim Tarihi: 20.06.2014 Kabul Tarihi: 08.07.2014 The Bulletin of Legal Medicine 2013;18(3):98-100

Isırık, hayvan ya da insan dişleri ile oluşturulan yaralanma türüdür. İnsanlar tarafından oluşturulan ısırık yaraları ile kavga, tecavüz, cinayet ve çocuk istismarı gibi durumlarda karşılaşılmaktadır. Isırık izleri genellikle kollar, boyun, göğüsler, gövde, yanaklar ve bacaklarda görülmektedir. Altında kemik ya da kıkırdak dokusunun yer aldığı bölgelerde dişler cilde penetrasyon gösterir ve doku kaybı meydana gelebilir. Isırık ile doku kaybının en sık meydana geldiği bölgeler kulak kepçeleridir. İnsan ısırığı ile parmak amputasyonu ise son derece nadir karşılaşılan bir durumdur. Bu yazıda sunulan olgu 28 yaşında erkektir. İki ay önce kavga esnasında sol el orta parmağının ısırılma öyküsü vardır. Yapılan muayenede, sol el 3. parmak distal falanks uç kısmında doku kaybı nedeniyle yaklaşık 1 cm'lik kısalık tespit edilmiştir. Çekilen sol el grafisinde 3. parmak distal falanks orta kısımdan itibaren kemik defekti olduğu görülmüştür. Olgu, literatürde nadir olarak bildirilen benzer olgular ile karşılaştırılarak tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Adli tıp, insan ısırığı, amputasyon.