Olgu Sunumu

İnternet Üzerinden Alınan Potasyum Siyanür İle İntihar: Olgu Sunumu

10.17986/blm.2020.v25i1.1347

  • Hatice Kübra Ata Öztürk
  • Alper Akça
  • Ayşe Kurtuluş Dereli

Gönderim Tarihi: 17.10.2019 Kabul Tarihi: 04.11.2019 The Bulletin of Legal Medicine 2020;25(1):59-63

Siyanür bilinen en toksik maddelerden birisidir. Akut zehirlenmelerine sık rastlanmamakla birlikte siyanürle intiharlar sıklıkla ölümle sonuçlanır. Bu çalışmada; internet aracılığı ile alınan potasyum siyanür ile intihar eden 27 yaşındaki bir erkek olgu sunulmuştur. Olay yerinde beyaz renkli madde ile bulaşıklı bir adet su bardağı, internet üzerinden kimyasal malzemeler satan bir firmadan 1 kg potasyum siyanür satın aldığını belgeleyen fatura ve kredi kartı ödeme fişi bulunmuştur. Otopside özefagusta submukozal konjesyon ve fokal taze kanama alanları, diğer dokularda ağır hiperemi gibi nonspesifik bulgular olduğu görülmüş ve toksikolojik incelemede ağız yoluyla alınan akut siyanür zehirlenmesi nedeniyle öldüğü saptanmıştır. Bu olgu, bilinen en toksik madde olan siyanürün internet üzerinden kolaylıkla alınabilmesine dikkat çekmek ve bu maddelere erişimin sıkı bir şekilde denetlenmesi gerektiğini vurgulamak amacıyla sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Siyanür, zehirlenme, intihar, internet, otopsi