Araştırma Makalesi

İSTANBUL'DA ASPİRASYONA BAĞLI ERİŞKİN ÖLÜMLERİ

10.17986/blm.2013181263

  • Haşim ASİL
  • Çağlar ÖZDEMİR
  • İbrahim ÜZÜN
  • Hakan KAR
  • Mete Korkut GÜLMEN

Gönderim Tarihi: 28.03.2014 Kabul Tarihi: 12.05.2014 The Bulletin of Legal Medicine 2013;18(1):13-19

Katı gıda aspirasyonu nadir olmakla birlikte alkol ya da ilaç etkisi altında olan insanlar ile merkezi sinir sistemi fonksiyonlarında yetersizlik olan komadaki hastalarda daha yaygındır. Otopsi sırasında solunum yollarında az miktarda gıda maddesinin saptanması agonal veya erken postmortem geçişler nedeniyle gerçek vital aspirasyonu göstermez.

Bu 10 yıllık retrospektif çalışmada Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesinin 1995–2006 yıllarını kapsayan kayıtları incelenerek yaşları 23 ve 78 (45.43±14.61) arasında değişen, adli tahkikat ve postmortem incelemeler sonucunda ölüm sebebi aspirasyon olarak raporlanan 21 erkek ve 4 kadın olguya ait veriler sunulmuştur. 13 olgu herhangi bir görgü tanığı olmadan olay yerinde bulunmuştur. Bir cinayet olgusu dışında bütün ölümler kaza orijinlidir. Toksikolojik incelemelerde 7 olguda kan alkol düzeyi 161 ile 339 mg/dL arasında, 5 olguda ise morfin türevleri, benzodiazepin ve barbitürik asit türevleri, toluen ve aseton türevleri belirlenmiştir. 14 olguda gıda, 3 olguda sakız, 7 olguda mide içeriği ve 1 olguda bez parçası aspire edilmiştir.

Aspirasyon olgularında, hikayenin, elbiselerdeki kusmuğun, yakın çevrenin, toksikolojik incelemelerin delilleri hiçbir şekilde otopsi bulguları kadar önemli değildir.

Anahtar Kelimeler: Erişkin, aspirasyon, ölüm, otopsi