Olgu Sunumu

Kadife Kalp: Kalp Tutulumunun Eşlik Ettiği Sistemik Mantar Enfeksiyonu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

10.17986/blm.2017227926

  • Sema Demirçin
  • Fatih Dirol
  • Yaşar Mustafa Karagöz
  • Kamuran Aylin Aksoy
  • Derya Bulgur Kırbaş
  • Pelin Göral

Gönderim Tarihi: 05.01.2016 Kabul Tarihi: 25.01.2016 The Bulletin of Legal Medicine 2017;22(2):134-139

Madde bağımlılarında yaralanmalar ve zehirlenmeler sıklıkla görülen ölüm nedenleridir. Ayrıca madde bağımlılığı, artmış enfeksiyon sıklığı ve azalmış immünite ile de ilişkilendirilmektedir. Özellikle ortak enjektör kullanımı kan yoluyla bulaşan enfeksiyonlar açısından ciddi tehlike yaratmaktadır. Bağışıklık sistemi yetersiz olan kişilerde, mantar enfeksiyonlarının teşhisi güç olabilmekte ve etkenin kan dolaşımı ile yayılımı, hızla ölüme neden olan sistemik enfeksiyona yol açabilmektedir. Olgularda nadiren kalp tutulumu da görülebilmektedir.

Bu sunumda; uyutucu ve uyuşturucu madde zehirlenmesine bağlı ölen 45 yaşında erkek olgu aktarılmaktadır. Otopside belirgin kalp tutulumu gösteren sistemik mantar enfeksiyonu saptanmıştır. Olgu, kaynaklar eşliğinde değerlendirilmiştir. Olguya ait cilt ve kalp bulguları hem ender rastlanan hem de eğitici nitelikte bulgulardır. Bunların yanında makale, madde bağımlılarının otopsilerinde rastlanabilecek sistemik enfeksiyon hastalıklarına dikkati çekmeyi ve otopsi ekibinin korunmasına yönelik önlemleri gözden geçirmeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kalp,Madde Kullanımı,Mantar Enfeksiyonu,Otopsi,Enfeksiyon Önlemleri,Korunma