Olgu Sunumu

Kalpte Olası Malpraktisle İlişkili İyatrojenik Yabancı Cisim Varlığı ve Sonuçları: Olgu Sunumu

10.17986/blm.2015314262

  • Karol Karnecki
  • Michał Kaliszan
  • Zbigniew Jankowski

Gönderim Tarihi: 06.08.2015 Kabul Tarihi: 05.11.2015 The Bulletin of Legal Medicine 2015;20(3):163-165

Bu yazı 55 yaşında evde merdiven basamakları başında ölü halde bulunan bir kişi ile ilgilidir. Olay yerinde cesedin incelenmesi kişinin muhtemel ölüm sebebini merdivenlerden düşme sonucu pozisyonel asfiksi olarak göstermektedir. Adli Tıbbi otopside 10 cm.lik nefrostomi kateter ucu tespit edilmiştir. Yabancı cismin kalbe giriş zamanı ve şeklini, ölüm üzerindeki etkisini saptayabilmek için kişinin tıbbi özgeçmişi de araştırıldı. Katater parçasının adamın ölümünden birkaç yıl once once uygulanan cerrahi işlem sırasında dolaşım sistemine girdiği anlaşıldı. Postmortem inceleme sonuçları ve alınan tıbbi bilgiler değerlendirildiğinde, kalpte sağ ventrikülde bulunan yabancı cismin, kişinin ölümüne katkıda bulunacak neden oluşu dışlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yabancı cisim, Kalp, Kateter, Cerrahi, Pozisyonel asfiksi, Malparktis.